Agenda, jarigen, babynieuws, ter herinnering: vakanties, studie en extra vrije dagen, privacy voorkeuren beeldmateriaal, PAK JE KANS regelingen, vrijwillige ouderbijdrage-schoolactiviteiten 2023-2024, open dag Muziekschool Noord, voor de ouders van groep 1 t/m 8: informatieavond 21 september! 

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Vrijdag 15 september   

Studiedag team  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij   

Donderdag 21 september   

Informatieavond. 

Voor de ouders van groep 1 t/m 8   

Woensdag 4 t/m zondag 15 oktober  

Kinderboekenweek 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober   

Herfstvakantie  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Maandag 30 oktober  

Studiedag team  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

 

Jarigen: 

Bij deze willen wij alle leerlingen die in de vakantie jarig zijn geweest alsnog van harte feliciteren en wij hopen dat jullie een fijne verjaardag hebben gehad. 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Zoë 1/2A, Jayla 3B, Lila 5A, Yohanna 3A, Zein 1/2C, Keyla 8A, Faylynn 4A, Arshavier 6B, Nicolaas 6A, Muhammad 1/2C, Len 4B, Sam 5B, Marvelous 1/2D, Luna 3A, Lamis 7A, Jay-Milayno 5B, Jean-Paul 3B, Ela 6A, Amira 6A en Ayoub 6B . Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne en gezellige verjaardag gewenst!  

Babynieuws:  

In de zomervakantie zijn juf Florence en haar partner Tim de trotse ouders geworden van een zoon, Luca.  Bij deze willen wij ze van harte gelukwensen en Jimmy natuurlijk met zijn broertje.  

Ter herinnering: Vakanties, studie en extra vrije dagen schooljaar 2023-2024: 

Hieronder vindt u de data van de vakanties, studie en extra vrije dagen voor komend schooljaar. Eventuele aanvullingen of wijzigingen maken wij kenbaar via de nieuwsbrief.  

Vakanties: 

Herfstvakantie 

21-10-2023 t/m 29-10-2023 

Kerstvakantie 

23-12-2023 t/m 07-01-2024 

Voorjaarsvakantie 

17-02-2024 t/m 25-02-2024 

Goede Vrijdag/Pasen 

29-03-2024 t/m 01-04-2024 

Meivakantie  

27-04-2024 t/m 12-05-2024 

Pinksteren 

20-05-2024 

Studieweek leerkrachten 

22-06-2024 t/m 30-06-2024 

Zomervakantie 

20-07-2024 t/m 01-09-2024 

Studie en extra vrije dagen: 

15-09-2023 

Vrijdag  

Studiedag  

30-10-2023 

Maandag  

Studiedag 

23-11-2023 

Donderdag 

Studiedag 

22-12-2023 

Vrijdag  

Dag voor de kerstvakantie 

26-02-2024 

Maandag  

Studiedag 

27-02-2024 

Dinsdag  

Studiedag 

10-04-2024 

Woensdag  

Studiedag  

17-05-2024 

Vrijdag 

Studiedag 

01-07-2024 

Maandag 

Studiedag 

02-07-2024 

Dinsdag 

Studiedag  

19-07-2024 

Vrijdag  

Dag voor de zomervakantie  

De leerlingen hebben deze dagen geen school en zijn vrij.  

Privacy voorkeuren beeldmateriaal:   

Vanaf 21-9 t/m 12-10 kunt u op de startpagina van uw PARRO app op 'privacy voorkeuren' klikken en daar per kind uw privacy voorkeur doorgeven. Denkt u bijvoorbeeld aan het gebruik van foto's voor op Parro of onze Facebook pagina.  
Na 12 oktober is het niet meer mogelijk deze zelf te wijzigen.  

PAK JE KANS regelingen: 

Gemeente Amsterdam heeft verschillende regelingen voor ouders die moeite hebben met rondkomen. De inkomensgrens is daarom ook verhoogd. Meer ouders kunnen daardoor de regelingen voor kinderen aanvragen!  Controleer dus snel of ook u in aanmerking komt voor een van de regelingen.  

Alle informatie over de regelingen, de voorwaarden en het aanvragen staan op amsterdam.nl/kindpakket. Of loop even langs de administratie voor informatie of een folder!  

nb 1 2023 2024 2  nb 1 2023 2024 3 copy

Vrijwillige Ouderbijdrage-schoolactiviteiten 2023-2024:  

Ook dit schooljaar vragen wij aan de ouders een bijdrage voor de schoolactiviteiten. Zoals met alles zijn ook voor ons de afgelopen jaren de prijzen gestegen zoals het busvervoer, entrees, huur kamplocaties, hapje/drankje t.b.v. de diverse feestdagen etc.  

Maar met de ondersteuning vanuit het Jeugd Educatie Fonds is het mogelijk de ouderbijdrage-schoolactiviteiten bedragen gelijk te houden met het afgelopen schooljaar.   

De ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 € 55,- per leerling (inclusief het ééndaags schoolreisje).  

De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is € 140,- per leerling (inclusief het meerdaags schoolkamp).

Wat betalen wij o.a. vanuit deze ouderbijdrage?  

  • Voorstellingen of excursie binnen een thema (b.v. Krakelingbezoek, Artisbezoek) 
  • Bijzondere feestdagen (Sint, Kerst, Pasen etc) 
  • Sportdagen 
  • Afscheid groepen 8 
  • Schoolreisjes en schoolkamp  
  • Eindfeest  

Om ervoor te zorgen dat alle geplande activiteiten uitgevoerd kunnen gaan worden vragen wij u dan ook deze bijdrage aan ons te voldoen.  

U kunt op de volgende manier de betaling voldoen.  

Heeft u een automatische incasso afgegeven dan hoeft u niets te doen. Het bedrag zal dan in 2 termijnen worden afgeschreven. Het 1E termijn op 2 oktober en het 2E termijn op 2 januari.  Wilt u een machtiging afgeven? Dan kunt u deze nog ophalen bij de administratie. 

Ouders die geen incasso hebben afgeven vragen wij het bedrag over te maken op rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. ASKO inz IKC Tuindorp. Vermeld bij de betaling de naam en groep van uw kind. 

Betaald u met een Stadspas? Dan geldt het volgende.  

Voor de bijdrage van groep 1 t/m 5 laat u de stadspas scannen bij de administratie op de maandag, dinsdag of woensdag. Hiermee is het bedrag van € 55,- betaald.  

Voor de groepen 6 t/m 8 laat u ook de Stadspas scannen maar daarnaast dient u voor het schoolkamp een bedrag van € 85,- bij te betalen. Dit bedrag kunt u betalen uit het kindtegoed dat u wel zelf dient aan te vragen bij de gemeente.   

Open dag Muziekschool Noord:  

Zaterdag 16 september as. is weer de open dag op de muziekschool Noord. Een goede gelegenheid voor kinderen om allerhande instrumenten uit te proberen. Zie onderstaande flyer. 

16_september_open_dag_uitnodiging_muziekschool_2023.pdf

Voor de ouders van de groepen 1 t/m 8: Informatieavond donderdag 21 september! 

Donderdagavond 21 september geven alle leerkrachten informatie over de groepen waarin uw kind of kinderen zitten. Deze informatie gaat voor een groot deel over het dagelijkse reilen en zeilen in de groep en zaken die specifiek voor dat jaar zijn. 

Om zoveel mogelijk ouders de gelegenheid te geven om naar 2 informatiebijeenkomsten te gaan, wordt deze avond in 2 rondes georganiseerd. 

De eerste ronde voor ouders met een kind in groep 1-2, of groep 5 of groep 7. 

De tweede ronde voor ouders met een kind in groep 3, of groep 4, of groep 6 of groep 8. 

In een aantal gevallen moet u als ouder een keuze maken en adviseren wij om naar een informatiebijeenkomst te gaan van het oudste kind. Uit onze inventarisering blijkt dat de meeste ouders indien nodig naar 2 bijeenkomsten kunnen gaan. 

De avond ziet er als volgt uit: 

School open:  

18.45 uur: er staat koffie en thee klaar bij de hoofdingang en van hier loopt u naar het lokaal voor het eerste deel van de informatieavond 

19.00 uur: start informatieavond voor de ouders van de groepen 1-2, 5 en 7 

19.50 uur: eerste ronde stopt, tijd om te wisselen en sommige ouders komen binnen 

20.00 uur: informatieavond voor de ouders van de groepen 3, 4, 6 en 8.  

21.00 uur: de avond is afgelopen.

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning