Agenda, jarigen, Sint en Piet nieuws, groepen 3 op bezoek in theater  de Krakeling, IPC groepen 4, MQ-scan, kort bericht over de aankomende kerstactiviteiten.

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Donderdag 23 november 2023  

Studiedag team  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Vrijdag 24 november  

Krakelingbezoek  

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 

Vrijdag 24 november  

Bezoek Omniversum  

Voor de leerlingen van groep 6  

Donderdag 30 november  

Bezoek aan Naturalis 

Voor de leerlingen van groep 5  

Vrijdag 2 december  

Bekijken van surprises  

Voor de ouders van groep 5 t/m 8  

Maandag 4 december  

Sinterklaasviering  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 

Woensdag 20 december  

Kerstviering en kerstdiner: 

Uitgebreide info volgt op een later tijdstip  

Voor de leerlingen en ouders van groep 1 t/m 8  

Vrijdag 22 december2023 t/m zondag 7 januari 2024  

Kerstvakantie  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn Chimerika 6B en Kody 3A. Allebei van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!  

Sint en Piet nieuws:  

Jullie hebben het allemaal kunnen zien op het Sinterklaasjournaal; Sinterklaas en alle pieten zijn afgelopen zaterdag aangekomen in Nederland.  

Ook op IKC Tuindorp zullen we Sinterklaas en de Pieten welkom heten. Op maandag 4 december bouwen we een feestje. Jullie zijn van harte uitgenodigd om Sint en Piet met ons te onthalen. We maken, voor onze school, een ontvangsthaag. De kinderen gaan komende weken veel liedjes leren en zullen dan voor Sint en Piet gaan zingen.  

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 helpen de Sint en zijn pieten en maken een surprise. Deze surprises worden op donderdag 30 november op school verwacht. Vrijdag 1 december om 14.15 tot 14.45 kunnen de ouders van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 alle surprises komen bewonderen.  

Dus, even voor de agenda: maandag 4 december, om 8:20 uur verzamelen we de kinderen in de klas. Om 8:30 uur vormen we een ontvangsthaag voor de school. De kinderen staan bij hun eigen klas en leerkracht, de ouders staan aan de andere kant.   

Daarna zullen we Sint en Piet in de school ontvangen. Ouders gaan weer naar huis.  

Met vrolijke groeten,   

Het Sint en Piet welkomstcomité   

sint 2023

Groepen 3 op bezoek in theater de Krakeling: 

In oktober zijn wij gestart met dramalessen. In de groepen 3 hebben deze lessen het thema 'wie is de baas?', wat aansluit op een theatershow die wij hebben bezocht.  

Op 12 november reden de groepen 3 met de bus richting theater de Krakeling, om de voorstelling 'de bAAs' te gaan zien:  

 "De wereldberoemde dompteur en haar Poedel betreden de arena voor hun act ‘Dingen met Ringen’. Maar als zij weer eens boos wordt en de baas begint te spelen, wordt het tijd de rollen om te draaien. Eerst de muzikant, dan een agent en tenslotte het hele publiek wordt meegesleurd in de eeuwige kwestie: wie is hier de baas?" 

Deze vraag leek voor de kinderen erg herkenbaar. Na afloop hebben we deze vraag ook nog goed kunnen bespreken. Deze week sluiten we het thema af met een laatste dramales. Het was een feest om met elkaar op pad te gaan! 

IPC groepen 4:  

Deze week werken de groepen 4 met IPC (thema speelgoed) aan een tijdlijn. Doel: ik kan gebeurtenissen en voorwerpen in de juiste volgorde van tijd plaatsen. In tweetallen werd gezocht op google naar de juiste jaren waarin het speelgoed op de markt kwam. Het was een toples en er werd goed samengewerkt. 

nb 23 11 23 1 copy nb 23 11 2 nb 23 11 3 copy

MQ-scan:  

Beste ouders/verzorgers, 

Wij, als gymmeesters, hechten veel waarde aan het bieden van een solide basis in beweging aan al onze leerlingen. Deze basis stelt hen in staat om een gezonde en sportieve levensstijl te ontwikkelen en te behouden gedurende hun hele leven. 

De wens is dat alle leerlingen met plezier kunnen deelnemen aan de gymlessen, maar ook aan buitenspelen op het schoolplein en andere sportieve activiteiten binnen en buiten schooltijd. 

Net zoals in de reken- en taallessen, verloopt de beweegontwikkeling niet altijd gelijkmatig. Het kan voorkomen dat sommige leerlingen wat meer tijd nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. 

Om de beweegontwikkeling goed in kaart te kunnen brengen maakt IKC Tuindorp gebruik van de MQ-scan. Deze scan omvat een beweegbaan die tijdens de gymlessen wordt aangeboden. Door de resultaten van deze beweegbaan te analyseren, kunnen we vaststellen of het bewegingsniveau van onze leerlingen overeenkomt met hun leeftijdsgenoten en of dat er sprake is van voorlopen of achterstand. 

Wat biedt IKC Tuindorp aan als een leerling een achterstand heeft? 

We willen benadrukken dat deze scan niet als een beoordeling wordt gebruikt, maar eerder als een instrument om te constateren welke leerlingen wat extra aandacht nodig hebben. Voor de leerlingen uit groepen 3 en 4 die volgens de scan een achterstand hebben, organiseren we een naschools traject genaamd Gym+. 

Onze leerkracht Thijs van Oosten zal wekelijks een extra gymles verzorgen, waarin de basis motorische vaardigheden extra worden behandeld. Op deze manier kunnen de leerlingen weer beter aansluiten bij de groep, wat zorgt voor meer plezier en zelfvertrouwen tijdens de reguliere gymlessen en bij sportieve activiteiten zowel binnen als buiten schooltijd. 

Na het afnemen van de scan zullen onze gymnastiekleerkrachten contact opnemen met de ouders van de kinderen bij wie een achterstand is geconstateerd en die kunnen deelnemen aan de Gym+ lessen. Samen met u zullen we bespreken of er interesse. 

We zijn altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan de ontwikkeling van uw kinderen. Meer informatie over de MQ-scan is te vinden op www.mqscan.nl 

Met vriendelijke groet, Meester Ron & meester Thijs 

Kort bericht over de aankomende kerstactiviteiten: 

Alhoewel de Sint net in het land is zijn we al druk bezig met de kerstvoorbereidingen. Hierbij willen we u alvast op de hoogte brengen over hoe we het kerstfeest willen organiseren op woensdag 20 december. 

De ochtend zullen we gebruiken voor een kerstsamenzijn. Dit zal in drie groepen plaatsvinden. De ouders zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. Om meer ruimte ter beschikking te hebben, is besloten om het in de Credokerk te organiseren. 

De avond van 20 december zal het kerstdiner weer plaatsvinden in de klassen. 

In de nieuwsbrief van volgende week zullen we u uitgebreid over bovenstaande activiteiten informeren. 

Met vriendelijke groet, 

De kerstcommissie 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning