Agenda, jarigen, Corona, ter herinnering: ouderbijdrage/schoolactiviteiten, start EU-schoolfruit, the Credo Vintage, Sint-Maarten, even voorstellen, overlast bouwverkeer op Kometensingel, enkeltje Nederland programma Zapp/EO

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Maandag 8-11 en 15-11  

2e voorlopig adviesgesprek groep 8A en 8B.  

Voor ouders en leerlingen groep 8A en 8B 

Dinsdag 9-11 en 16-11 

2e voorlopig adviesgesprek groep 8A 

Voor ouders en leerlingen groep 8A 

Woensdag 10-11 en 17-11 

2e voorlopig adviesgesprek groep 8B 

Voor ouders en leerlingen groep 8B 

Woensdag 17 november  

Start groente- en fruit dag  

Voor alle leerlingen  

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Isis 8A, Jennah 4B en Isaiah 4B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst. 

Corona: 

foto nb beslisboom 1

foto nb beslisboom

Hierboven vindt u de beslisboom die u wellicht kan helpen bij het bepalen of de klachten van uw kind ertoe leiden of hij/zij wel of niet naar school kan. 

Over verdere afspraken binnen school heeft u onlangs een Parro bericht ontvangen. Hieronder nog even alles kort op een rijtje: 

  • Ouders van kinderen tot groep 5 kunnen via inschrijving hun kind naar de groep brengen, mits u een mondkapje draagt. U wordt verzocht zelf voor een mondkapje te zorgen. Ouders van kinderen van groep 5 t/m groep 8 kunnen via een mailtje bij de leerkracht aangeven als zij hun kind naar de groep willen brengen. Ook daar geldt de afspraak m.b.t. het mondkapje. 
  • Iedereen probeert zich binnen het gebouw aan de afspraak 1,5m afstand onderling tot volwassenen te houden. 
  • De festiviteiten rondom Sinterklaas en Kerst zullen zonder ouders gevierd worden. Wij zullen er alles aan doen om ervoor de kinderen een groot feest van te maken. Via foto's en berichten in Parro en de nieuwsbrief proberen wij u hier zoveel mogelijk bij te betrekken. 

Ter herinnering: Ouderbijdrage/schoolactiviteiten 2021-2022 

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij een oproep gedaan over de betalingen van dit schooljaar. Inmiddels hebben al meer ouders hier gehoor aan gegeven, bedankt hiervoor!  

Met de naderende feestdagen en de activiteiten die voor de leerlingen op de planning staan hopen wij dat de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan dit z.s.m. willen overmaken op onze rekening.  

De ouderbijdrage van € 30,- per leerling kunt u overmaken naar: NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz IKC Tuindorp o.v.v. de naam en groep van uw kind.   

Heeft u een stadspas voor uw kind(eren)? Laat de pas dan scannen bij de administratie. Dit is mogelijk op maandag, dinsdag en woensdag.  

Heeft u een vraag over een betaling mail naar: a.vredevoort@askoscholen.nl  

Start EU-Schoolfruit: 

Zoals wij gemeld hebben in de nieuwsbrief van 3 november starten wij vanaf volgende week met het schoolfruit-project. Wij verzorgen groente en fruit op de volgende dagen: woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft u uw kind dus alleen nog een gezonde lunch mee te geven. 

Op maandag en dinsdag geeft u uw kind zelf groente of fruit mee voor het 10-uurtje én een gezonde lunch. Als drankje bevelen wij water en/of sterk met water aangelengde limonade aan. Middels deze samenwerking tussen school en thuis hopen wij al onze kinderen gezond te houden. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte welke groente- en fruitsoorten er op IKC Tuindorp geproefd worden! 

The Credo Vintage:  

Tegenover de school zit sinds kort een pop-up store met tweedehands kleding voor een kleine prijs. Dit betreft een samenwerking tussen de Credo kerk en het Leger des Heils.  

Voor geïnteresseerden zie de flyer.  

foto nb 8 11 2021 credo vintage

Sint-Maarten: 

Donderdag is het weer Sint-Maarten en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn weer druk aan de slag gegaan met het maken van hun lampion. 

Op donderdag mogen de leerlingen dan ook hun prachtige lampionnen laten zien. 

En na het zingen van een Sint-Maarten lied krijgen de kinderen van ons een traktatie. 

U hoeft geen lampje mee naar school te geven. 

Even voorstellen: 

Beste ouders en kinderen, 

Bij deze wil ik mij graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Danielle van den Noort en sinds de zomervakantie ben ik werkzaam op IKC Tuindorp. Ik werk al 13 jaar in het onderwijs en tot nu toe altijd in het mooie Amsterdam-Noord. Sommige ouders hebben mijn naam misschien al horen vallen. 

Ik sta sinds de herfstvakantie op maandag in groep 7A en dat zal vanaf 1 december uitgebreid worden met een tweede dag. Verder ondersteun ik de beide groepen 7 twee dagen in de week met lezen en rekenen. Op dit moment ben ik op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school. 

Wie weet komen we elkaar binnenkort tegen op het schoolplein. Tot dan! 

Overlast Bouwverkeer op Kometensingel: 

Sinds een paar weken is er regelmatig overlast van bouwverkeer op de Kometensingel dicht bij IKC Tuindorp. Deze overlast bestaat uit het in beslag nemen van een flink aantal parkeerplaatsen en regelmatig verkeersoverlast bij de aan- en afvoer van bouwmaterialen. Een aantal ouders heeft hierover zijn zorgen geuit en ook wijzelf zij herhaaldelijk naar buiten gelopen en hebben overleg met de bouw over de verkeersveiligheid. Inmiddels is er contact gezocht met de aannemer en met de gemeente Amsterdam. 

Voor u als ouder belangrijk om er rekening mee te houden, mocht u met de auto naar school komen en dus wat verder van school moet parkeren. Uiteraard ook om het met uw kind(eren) te bespreken. 

Mocht u door de overlast verlaat zijn, geef dit bij binnenkomst dan even bij ons aan. Blijf vooral rustig, want veilig is het allerbelangrijkst. 

Enkeltje Nederland programma Zapp/EO:  

Voor het eerste seizoen van het jeugdprogramma 'Enkeltje Nederland’ (Zapp/EO) zijn we op zoek naar gezinnen die deze winter gaan verhuizen en hun avontuur graag willen delen!  In Enkeltje Nederland volgen we gezinnen met kinderen (tussen de 9 - 14 jaar oud) die verhuizen binnen Nederland. Hoe is het als je ouders je vertellen dat je gaat verhuizen? We kijken mee bij het afscheid op school of de sportclub, helpen mee met inpakken en komen ook langs in het nieuwe huis. We lopen de ouders niet in de weg, we volgen enkel hun zoon of dochter met 1 camerapersoon. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via: enkeltjenederland@tuvalu.nl  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning