Agenda, jarigen, bedankt! van Sinterklaas, verkeersschouw, kerstviering.

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Donderdag 8 december  

Schoolschaatsen  

Voor de leerlingen van groep 8A 

Maandag 12 december 

Schoolschaatsen   

Voor de leerlingen van groep 8B  

Woensdag 21 december  

Kerstviering en diner 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 

Vrijdag 23 december t/m zondag 8 januari 2023  

Kerstvakantie  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Maandag 9 januari  

Studiedag  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Kingsley 1/2B, Moses 1/2C, Maroua 4B, Jenna 3A, Damario 7B, Kaja 4A, Aymane 1/2A, Naomi 6A, Yusra 7B, Hajar 3B en Jazzlyn 3A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst. 

Bedankt! Van Sinterklaas: 

Sinterklaas was dit jaar zeer verheugd, toen hij zag hoe alle prachtige surprises er dit jaar uitzagen! Hij heeft ons gevraagd in de nieuwsbrief alle hulppieten extra te bedanken voor de inzet die terug te zien was in alle surprises. Daarnaast was hij verrast om te worden ontvangen met een echte Pietenband! Hij heeft goede herinneringen aan IKC Tuindorp en verheugd zich nu al op volgend jaar! 

Verkeersschouw: 

Afgelopen week is er vanuit de gemeente een Verkeersschouw geweest omtrent de verkeerssituatie rondom IKC Tuindorp. Dit om te bekijken hoe de situatie op dit moment is en wat er eventueel aan veranderd kan, om de situatie voor alle kinderen, zo veilig mogelijk te maken. Onderstaande zaken kwamen naar voren: 

 • Veel verkeer hoopt zich op voor de hoofdingang en in het zijstraatje bij de groepen 5,6,7 en 8. Mensen zijn aan de late kant en nemen niet de tijd om de auto iets verder op een veilige plek te parkeren. 
 • Veel verkeer zet kinderen af en rijdt door, zonder daarbij voldoende te letten op kinderen die zelfstandig lopend of fietsend naar school komen. 
 • De straten zijn te nauw voor verkeer in beide richtingen. 
 • De gemeente probeert het gedrag van verkeersdeelnemers rond school te veranderen d.m.v. handhaving 
 • IKC Tuindorp vraagt regelmatig aan ouders om dusdanig aan het verkeer rondom school deel te nemen en te parkeren zodat dit voor kinderen veilig is. 
 • De gemeente gaat onderzoeken of in sommige straten rondom IKC Tuindorp/heel Tuindorp Oostzaan éénrichting verkeer wenselijk is. 
 • IKC Tuindorp benadert de organisatie ‘Verkeersplein Amsterdam’ i.v.m. het organiseren van acties voor ouders om bewust om te gaan met de verkeersveiligheid van kinderen van IKC Tuindorp en natuurlijk speciaal hun eigen kind! 
 • IKC Tuindorp neemt de verkeerssituatie mee bij het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen. 

Wij hopen door dit nogmaals onder uw aandacht te brengen, wij er met elkaar voor zorgen dat de verkeerssituatie voor de kinderen, zeker nu het 's morgens nog donker is, veilig is. Alvast heel erg bedankt! 

Kerstviering: 

IKC Tuindorp maakt zich op voor de kerst en in dit bericht kunt u een grove opzet lezen. Omdat er toch nog steeds helaas het een en ander heerst organiseert IKC Tuindorp het feest zoveel mogelijk intern. Op woensdag 21 december onder de 'gewone’ schooltijd, zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen binnen school. Op het einde van de dag is er zoals voorheen het kerstdiner. Dit kerstdiner wordt anders georganiseerd dan u gewend bent. Het vindt plaats in 2 shifts en wordt ook door de leerkrachten van IKC Tuindorp intern geregeld. Even alles op een rij: 

 • 21-12-2022, van 8.30 tot 14.15 uur, onder schooltijd zijn er activiteiten voor de kinderen geregeld door de leerkrachten. Iedereen wordt op oliebollen getrakteerd door de moeder van Mandy uit groep 1-2A! 
 • 21-12-2022, van 16.30 tot 17.45 uur, kerstdiner voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4. 
 • 21-12-2022, van 18.00 tot 19.15 uur, kerstdiner voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 
 • 22-12-2022, laatste schooldag van 2022! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning