Agenda, jarigen, stand van zaken omtrent maatregelen, kerstviering, schoolfruit, aanvullend lesaanbod groepen 8.

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 22 december  

Kerstactiviteiten in de eigen klas 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 

Vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022  

Kerstvakantie  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Abdelkarim 8A, Jenna 3B, Damario 6B, Kaja 3A, Mason 1/2A, Naomi 5A, Yusra 6B, Hajar 1/2D en Jazzlyn 1/2A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst.  

Stand van zaken omtrent maatregelen: 

Wij hopen dat iedereen een fijn weekend heeft gehad en ondanks alles toch nog een leuk Sinterklaasfeest heeft kunnen vieren. Er worden veel zelftesten gedaan en helaas gaven er een aantal een positieve uitslag. Het is fijn om te merken dat zoveel ouders hun verantwoordelijkheid nemen en serieus omgaan met de gezondheid van iedereen. 

Een update: Op dit moment zijn er 3 collega's thuis i.v.m. een positieve test en herstellend. Daarnaast zijn er elke dag veel zieke kinderen en daaronder is een aantal positief getest. Regelmatig zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen omdat er geen vervanging is en groepen niet gemengd mogen.  

Dit is het geval geweest in groep 1-2 C en groep 8A. 

Eerder hebben we u gemeld dat er bij 3 besmettingen in overleg wordt gegaan met de GGD over een eventueel quarantaine advies. Dit heeft de GGD veranderd naar 50% van een groep. Het is dan ook van belang om na te gaan of de kinderen besmettelijk in de groep zijn geweest. 

Positieve test? Wilt u positieve testen melden bij de leerkracht van uw kind en bij ondergetekende via d.de.koning@askoscholen.nl? U kunt ook bellen tussen 8:00 uur en 16:00 uur naar 020-4930431. 

Nieuwe richtlijn GGD: Vanaf vorige week kunnen de kinderen met milde klachten zoals verkoudheid en hoesten met een negatieve zelftest weer naar school. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog wel nodig. Ook bij aanhoudende klachten of wanneer de klachten verergeren is het advies om een test te doen bij de GGD. 

Deze week worden de zelftest voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 geleverd. Ouders die van deze testen gebruik willen maken, kunnen dit vanaf nu bij de leerkracht via de mail doorgeven. Aan deze leerlingen zullen zelftests dan mee naar huis gegeven worden. 

Tot slot denkt u nog even aan de mondkapjes? 

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 moeten volgens de richtlijnen een mondkapje dragen op de gang. Wilt u dit thuis met uw kind bespreken en ervoor zorgen dat uw kind een mondkapje mee naar school heeft? Mocht er een reden zijn waarom dit voor uw kind een bezwaar is, dan kunt u hiervoor een ontheffingsformulier vinden op de site van de rijksoverheid, dit invullen en naar de leerkracht sturen.  

We houden alles goed in de gaten hier op school. Wij danken jullie voor de openheid en voorzichtigheid die we ervaren. Vanaf dinsdag gaan de kerstbomen de groep in en we hopen dat we daar lang van kunnen genieten! 

Kerstviering: 

Voor zover nu bij ons bekend gaan wij er op woensdag 22 december een gezellige kerstdag van maken. Alle groepen blijven in hun eigen klas met de eigen leerkracht en school zorgt voor wat lekkers. Mocht na de persconferentie blijken dat wij dit nog aan moeten passen dan laten wij u dit weten. 

Schoolfruit: 

De leerlingen kunnen deze week genieten van de volgende fruit- en groentesoorten:  

wortels, sinaasappels en appels.  

foto nb 8 12 fruit

Aanvullend lesaanbod groepen 8: 

‘SnAppje’: 

Internet en social media zijn helemaal van deze tijd. Het is handig, snel en leuk. Het brengt echter ook een aantal risico’s met zich mee. Op IKC Tuindorp vinden we het belangrijk onze leerlingen hiervan bewust te maken, zodat zij weten wat ze kunnen doen als ze in situaties terecht komen waarin zij liever niet willen belanden. 

Om de kennis van kinderen en hun bewustzijn van de risico’s van social media te vergroten, komen er jaarlijks twee ervaren gastsprekers van de organisatie Qpido voorlichtingen geven aan onze groepen 8. Het zijn interactieve lessen met pakkend filmmateriaal waarin de leerlingen handige tips en tools krijgen om social media leuk en veilig te houden. 

Aanstaande donderdag 9 december zal de eerste voorlichting gegeven worden met als titel ‘SnAppje’. 

‘Sexting en grooming’: 

Later dit jaar, tijdens ons thema seksuele voorlichting, zal een vervolg plaatsvinden genaamd ‘Sexting en grooming’. 

De seksuele ontwikkeling van mensen begint al voor de geboorte. Kinderen groeien niet alleen in de lengte, maar ook seksueel gezien groeien ze. 

Seksuele ontwikkeling gaat over meer dan alleen seks. Het gaat ook over liefde en vriendschap. Het gaat over het ontdekken van de verschillen tussen mannen en vrouwen, het ontdekken van je eigen lichaam en wat je wel of niet wilt. Het gaat ook over het aangeven van je grenzen en gelukkig zijn met je eigen lichaam. 

Tijdens dit thema willen wij ook de gevaren en risico’s van social media op dit gebied bespreken met onze leerlingen. Sexting en grooming komt aan bod. 

Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele data.  

Grooming is een werkwijze van volwassenen om online het vertrouwen te winnen van kinderen met uiteindelijk verkeerde intenties. 

EPJO: 

Op maandag 13 december zal de Peter Faber Stichting in samenwerking met de politie een voorlichting komen geven in onze groepen 8. Het Educatief Programma Jongeren is een interactief lesprogramma waarbij politie, andere rolmodellen en zelfs ex-gedetineerden voor de klas in gesprek gaan met de leerlingen. 

We willen onze leerlingen leren om te gaan met groepsdruk en hen bewust maken dat keuzes die je nu maakt, gevolgen kunnen hebben voor later. 

Mochten de corona-maatregelen het later dit jaar weer toelaten, bekijken we ook de mogelijkheid om de rechtbank te bezoeken. Leerlingen zullen hier dan getuige zijn van een no-nonsense (nagespeelde) strafzaak met een rechter, officier van justitie en een verdachte. 

Alle projecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen laten wij zoveel mogelijk doorgaan. Bij de organisatie houden wij ons aan de dan geldende maatregelen van het RIVM. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning