Agenda, jarigen, baby nieuws, beste ouders/verzorgers, oproep oudergeleding GMR, voorstelling SNIKHEET. 

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari  

Nationale voorleesdagen  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Vrijdag 3 februari  

Krakeling bezoek  

Voor de leerlingen van groep 7 en 8  

Maandag 6 t/m vrijdag 10 februari  

Adviesgesprekken VO, uitnodiging via Parro 

Voor ouders en leerlingen groep 8 

Maandag 13 februari  

Studiedag  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Donderdag 23 februari  

Meester en juffen dag 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart  

Voorjaarsvakantie  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Maandag 6 maart  

Studiedag  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

 

Jarigen:  

De jarigen van deze week zijn: Esra 8B, Daphne 6B, Chidimma 6A, Lucas 1/2C, Wael 5B, Cindy 6A, Nasreddine 7A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

verjaardagstraktatie

Een van de jarige uit de kerstvakantie, Vienne, had wel een heel bijzondere traktatie vandaag voor de leerlingen zoals te zien is op de foto hierboven! 

Baby nieuws:  

Op 15 december is Mila geboren de dochter van Danielle en haar partner Michael en 

op 25 december is Thijmen geboren de zoon van Dorien en haar partner Jesse.  

Vanaf deze plek willen wij iedereen natuurlijk enorm veel geluk toewensen met de geboorte van hun kindje.   

Beste ouders, verzorgers: 

Zoals u weet is in oktober Jinthe, de dochter van onze collega Rianne van Rijn geboren. Helaas zijn er wat opstart problemen en hebben Rianne en haar partner Luuk besloten dat het voor hun gezin beter is dat er voorlopig iemand permanent bij Jinthe is. Daarom komt Rianne van Rijn na haar zwangerschapsverlof niet terug bij IKC Tuindorp. Wij wensen Rianne, Luc en Jinthe heel veel geluk en succes. Mocht u of uw kind nog een kaartje willen sturen naar Rianne, dan kunt u dit afgeven bij de administratie en zullen wij ervoor zorgen dat het bij hen terecht komt. 

Oproep oudergeleding GMR:  

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (hierna: GMR)! 

Vanwege het einde van de zittingstermijn van een lid van de oudergeleding, is er binnen de GMR van de ASKO een vacature ontstaan. Zie jij het nut en de noodzaak in van een goede GMR en wil je meepraten en meebeslissen? Geef je dan op!  

Wat doe je als GMR-lid? Samen met je GMR-collega’s buig je je over bovenschoolse beslissingen en beleid van het schoolbestuur en je denkt en beslist mee over de verdeling van de financiële middelen. Je vergadert met het College van Bestuur en Raad van Toezicht van ASKO. Het College van Bestuur legt alle belangrijke besluiten voor instemming en/of advies voor aan de GMR.  

Je start in een bijzondere tijd: er is landelijk sprake van een groot lerarentekort en in februari treedt een nieuw bestuur aan bij de ASKO.  

Dit vraagt wel wat van jou: ben je leergierig, heb je tijd om stukken te lezen en je in te zetten om ongeveer 12 keer per jaar ’s avonds te vergaderen en bijdragen te leveren, dan zien wij je aanmelding graag tegemoet.  

Wie kan zich verkiesbaar stellen? Er is op dit moment één vacature voor de oudergeleding. Als kandidaat voor de oudergeleding moet je één of meerdere kinderen op een ASKO school hebben zitten, liefst nog een aantal jaren omdat het even tijd kost om er helemaal in te komen. Dit is ook wenselijk voor de continuïteit van het team.  

Vergaderingen De GMR vergadert ongeveer 5 keer per jaar met het College van Bestuur, meestal op dinsdagavond vanaf 20.00 uur. De vergaderingen duren over het algemeen twee uur.  

Als GMR bespreken wij op een aparte dag vooraf de ingestuurde stukken, meestal een week ervoor en ook vanaf 20:00 uur. Verder hebben we tenminste twee keer per jaar een vergadering met de Raad van Toezicht. De vergaderingen zijn in principe online, via Teams.  

Aanmelden? Als je geïnteresseerd bent, kun je je kandidaatstellen tot en met vrijdag 13 januari 2023. Als er meerdere kandidaten zijn, dan volgen er verkiezingen waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. De uitslag wordt dan over het algemeen binnen 4-6 weken bekendgemaakt.  

Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kun je een mailtje sturen naar GMR.asko@askoscholen.nl ter attentie van Samir Lalami en onder vermelding van GMR-verkiezingen. Meer over de GMR van de ASKO, inclusief de huidige leden, vind je hier.  

Voorstelling SNIKHEET: 

De theatergroep Parels voor de Zwijnen zijn op zoek naar kinderen van 7 t/m 13 jaar voor een kort optreden in de voorstelling SNIKHEET, zie onderstaande flyer.  

FLYER VOOR SCHOLEN

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning