Agenda, jarigen, kampen,schoolreisjes en overige activiteiten, PAK JE KANS regelingen, ondersteuning IKC Tuindorp.

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari  

Eindtoets CITO groep 8  

Voor de leerlingen van groep 8  

Maandag 19 t/m vrijdag 23 februari  

Voorjaarsvakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Maandag 26 en dinsdag 27 februari  

Studiedagen team  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Dinsdag 5 maart  

Krakeling bezoek  

Voor de leerlingen van groep 5 en 6 

Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart 

Oudergesprekken m.b.t. het rapport. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro. 

Voor de ouders van groep 1 t/m 7  

Donderdag 14 maart  

Krakeling bezoek   

Voor de leerlingen van groep 1 en 2  

Vrijdag 22 maart  

Schoolfotograaf  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 

Jarigen:  

De jarigen van deze week zijn: Driss 1/2B, Teme 1/2A, Jess 8A en Kiama 8B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

Kampen, schoolreisjes en overige activiteiten: 

Inmiddels zijn wij van start gegaan met de tweede helft van het schooljaar. Er staan dan ook al leuke uitstapjes op de planning. De kamplocaties en schoolreisjes zijn inmiddels geboekt, gedeeltelijk betaald en ook de bussen zijn al besteld. Ook aan de overige activiteiten, o.a bijzondere feestdagen, Krakelingbezoeken, sportdagen, eindfeest etc. die nog op de planning staan wordt gewerkt. Voor al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij hopen dan ook dat alle ouders- waar mogelijk- de ouderbijdrage voldoen.  

Voor de ouders die het bedrag al hebben betaald bedankt hiervoor!  

Hieronder alle betalingen nogmaals op rij:   

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 € 55,- per leerling (inclusief het ééndaags schoolreisje).   

De vrijwillige ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is € 140,- per leerling (inclusief het meerdaags schoolkamp).   

Mocht u de betaling over willen maken dan kan dit naar het volgende rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. ASKO inz IKC Tuindorp. Vermeld bij de betaling de naam en groep van uw kind.  

Betaald u met een Stadspas? Dan geldt het volgende.   

Voor de bijdrage van groep 1 t/m 5 laat u de stadspas scannen bij de administratie op de maandag, dinsdag of woensdag. Hiermee is het bedrag van € 55,- betaald.   

Voor de groepen 6 t/m 8 laat u ook de Stadspas scannen daarnaast vragen wij u voor het schoolkamp een bedrag van € 85,-. Dit bedrag kunt u betalen uit het kindtegoed dat u aan kunt vragen bij de gemeente.     

PAK JE KANS regelingen: 

Gemeente Amsterdam heeft verschillende regelingen voor ouders die moeite hebben met rondkomen. De inkomensgrens is daarom ook verhoogd. Meer ouders kunnen daardoor de regelingen voor kinderen aanvragen!  Controleer dus snel of ook u in aanmerking komt voor een van de regelingen.  

Alle informatie over de regelingen, de voorwaarden en het aanvragen staan op amsterdam.nl/kindpakket. Of loop even langs de administratie voor informatie of een folder! 

Ondersteuning IKC Tuindorp: 

De afgelopen periode hebben MT en IB zich extra verdiept in de resultaten van ons onderwijs en hebben moeten constateren dat de achterstanden, opgelopen in de periode van de pandemie, niet overal naar wens al helemaal zijn weggewerkt. Omdat dit onze eerste prioriteit is, hebben wij in overleg met ons bestuur, de expertise van een collega-school van ASKO, De Alan Turing, ingeroepen. De directie van deze school, Eva en Martin ondersteunen ons voorlopig. Daarbij ligt het accent van Martin op de begeleiding van de leerkrachten en van Eva op de begeleiding en ondersteuning van MT en IB. U zult beiden vanaf nu geregeld in de school zien. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning