Agenda, jarigen, ter herinnering: ouderbijdrage-schoolactiviteiten 2022-2023, bericht van onze collega Josta Meijnaar, Nationale voorleesdagen 25 januari t/m 4 februari.

 

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari  

Nationale voorleesdagen  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Vrijdag 3 februari  

Krakeling bezoek  

Voor de leerlingen van groep 7 en 8  

Maandag 6 t/m vrijdag 10 februari  

Adviesgesprekken VO, uitnodiging via Parro 

Voor ouders en leerlingen groep 8 

Maandag 13 februari  

Studiedag  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Donderdag 23 februari  

Meester en juffen dag 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart  

Voorjaarsvakantie  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Maandag 6 maart  

Studiedag  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Driss 1/2D, Teme 1/2A, Jessy 7A, Kiama 7B, Rtil 1/2B, Nina 6B, Reian 6A, Sasiree 7B, Chouaib 8A, Angelena 4A, Arman 5A, Ouassim 3B en Kübra Nur 8A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

Ter herinnering: Ouderbijdrage-schoolactiviteiten 2022-2023:  

Wij hebben een aantal betalingen ontvangen en ook is het 2E termijn bij een aantal ouders afgeschreven. Bedankt hiervoor. Ook zijn er al activiteiten geweest die betaald zijn vanuit de ouderbijdrage. Verder is de 2E helft van dit schooljaar van start gegaan en staan er binnenkort weer een aantal nieuwe activiteiten gepland vanuit de ouderbijdrage. Om dit op te pakken zijn er natuurlijk ook financiële middelen nodig. In dit bericht vragen wij dan ook uw aandacht hiervoor.  

De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 € 55,- per leerling (inclusief het ééndaags schoolreisje).  

De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is € 140,- per leerling (inclusief het meerdaags schoolkamp).  

Wat betalen wij o.a. vanuit deze ouderbijdrage?  

 • Voorstellingen of excursie binnen een thema (b.v. Artisbezoek of Tropenmuseum) 
 • Bijzondere feestdagen (Sint, Kerst, Pasen etc) 
 • Sportdagen 
 • Meester en juffen dag  
 • Afscheid groepen 8 
 • Schoolreisjes en schoolkamp  
 • Eindfeest  

Betaald u met een Stadspas? Dan geldt het volgende.  

Voor de bijdrage van groep 1 t/m 5 laat u de stadspas scannen bij de administratie op de maandag, dinsdag of woensdag. Hiermee is het volledige bedrag van € 55,- betaald.  

Voor de groepen 6 t/m 8 laat u ook de Stadspas scannen maar daarnaast dient u voor het schoolkamp een bedrag van € 85,- bij te betalen. Dit bedrag kunt u betalen uit de scholierenvergoeding die u wel zelf dient aan te vragen bij de gemeente. Indien u dit bedrag niet in een keer kunt betalen dan mag dit ook in termijnen.  

U vindt alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op de website: www.amsterdam.nl/pakjekans

Heeft u nog een betaling openstaan dan kunt u het bedrag overmaken op: NL86INGB0668344865 t.n.v. ASKO inz IKC Tuindorp. Vermeld bij de betaling de naam en groep van uw kind.    

Mocht u nog vragen hebben over een betaling dan kunt u deze persoonlijk bij de balie of via de mail stellen aan: a.vredevoort@askoscholen.nl 

Bericht van onze collega, Josta Meijnaar: 

Op dit moment mist u het vertrouwde gezicht van onze collega Josta Meijnaar. Helaas is zij kort voor kerstmis met haar fiets heel ongelukkig gevallen en heeft hierbij haar arm zwaar gekneusd. Hierdoor is zij voorlopig niet op IKC Tuindorp aanwezig en herstelt thuis. Wij hebben regelmatig contact met Josta en mocht u of uw kind een kaartje willen sturen, dan kunt u dit afgeven bij de administratie. Wij zorgen dat dit bij haar komt. 

Daarnaast heeft zij aangegeven om binnenkort bij IKC Tuindorp met haar werkzaamheden te willen stoppen. Josta Meijnaar is eigenlijk al enige tijd met pensioen en vond het tot nu toe altijd fijn om nog een aantal dagen werkzaam te zijn.  

Daarom ziet u sinds maandag 23 januari een nieuw gezicht op IKC Tuindorp, Maikel Simao. Hij neemt veel van de werkzaamheden van de conciërge voor zijn rekening. 

Zodra Josta Meijnaar hersteld is, hoort u van ons op welke wijze en wanneer zij afscheid neemt. 

Wij wensen Josta veel sterkte en succes met haar herstel! 

Nationale voorleesdagen 25 januari t/m 4 februari 2023: 

Waarom is voorlezen belangrijk? 

Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft tal van positieve effecten op zowel de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Vanaf een leeftijd van drie maanden, kan je al samen met een baby in boeken kijken, zaken benoemen en prenten bekijken. De rol van ouders speelt dus een doorslaggevende rol; 

 • Voorlezen vergroot de woordenschat;
 • Voorlezen stimuleert de fantasie;
 • Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;
 • Voorlezen daagt uit om zelf te lezen;
 • Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen;
 • Voorlezen vergroot de liefde voor boeken;
 • Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen;
 • Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.

Probeer iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment van de dag. Probeer wel hiervoor de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen. 

Voorlezen, ook als het kind al zelf leest 

Ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft voorlezen veel voordelen hebben. Tijdens elke fase in de ontwikkeling van een kind, biedt het voorlezen van boeken en verhalen nieuwe mogelijkheden en prikkels om zelf te lezen. Daarnaast heb je als opvoeder invloed op het leesplezier en leesgedrag van je kind. Kinderen van ouders die vaak lezen en voorlezen, lezen vaker en zijn gemotiveerder om te lezen. Een stimulerende leesopvoeding heeft een positieve invloed op de leesvaardigheid en schoolprestaties van kinderen. Kinderen genieten daarnaast van dat speciale momentje samen, vinden samen lezen leuk en vinden het rustgevend als er voorgelezen wordt. 

Ouders en voorlezen 

Binnen een gezin is het vaak gebruikelijk dat dezelfde volwassene voorleest. Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat elke volwassene binnen een gezin regelmatig voorleest. Zo krijgt het kind vanuit verschillende perspectieven voorbeelden dat volwassenen lezen. Ook heeft elke volwassene zijn eigen intonatie en woordgebruik. 

Voorleestips (voor ouders) 

Voorlezen begint met een fijn boek. 

Op de website van de Nationale Voorleesdagen vindt u tips zoals de prentenboeken top 10 en andere voorleestips: www.nationalevoorleesdagen.nl 

Wilt u een boek cadeau geven of u wilt meer boekenideeën? Kijk ook eens op de site van kinderboeken.nl 

Hieronder een poster met 8 voorleestips: 

Afbeelding1  Afbeelding2

Dit jaar heeft IKC Tuindorp van het Jeugd Educatie fonds voor alle kleuters het prentenboek van het jaar 2023 ontvangen: ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ 

En ook voorlezen is een feestje want................ Voorlezen maakt je leuker! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning