Agenda, jarigen, aanmelden broertjes/zusjes, uitgiftepunt MUP

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari  

Doorstroomtoets groep 8  

Voor de leerlingen van groep 8  

Maandag 19 t/m vrijdag 23 februari  

Voorjaarsvakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Maandag 26 en dinsdag 27 februari  

Studiedagen team  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Dinsdag 5 maart  

Krakeling bezoek  

Voor de leerlingen van groep 5 en 6 

Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart 

Oudergesprekken m.b.t. het rapport. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro. 

Voor de ouders van groep 1 t/m 7  

Donderdag 14 maart  

Krakeling bezoek   

Voor de leerlingen van groep 1 en 2  

Maandag 18 t/m vrijdag 22 maart  

Adviesgesprekken. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro.  

Voor de ouders en leerlingen groep 8  

Donderdag 21 maart  

Kunstschooldag  

Voor de groepen 8  

Vrijdag 22 maart  

Schoolfotograaf  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 

Jarigen:  

De jarigen van deze week zijn: Rtil 1/2B, Sophia 1/2A, Nina 7B, Nora 1/2B, Reian 7A, Sasiree 8B, Angelena 5A en Arman 6A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

Aanmelden broertjes/zusjes: 

Wij zien dat steeds meer ouders IKC Tuindorp weten te vinden als school voor hun kind en daar zijn wij blij mee. Voor de prognose van het leerlingaantal is het voor ons belangrijk om te weten op hoeveel broertjes/ zusjes wij kunnen rekenen voor komend schooljaar 2024-2025. Mochten er broertjes/ zusjes zijn die nog niet bij ons ingeschreven zijn, wilt u dan het BBO-formulier van de gemeente bij ons inleveren.  

Mocht u het formulier (nog) niet hebben ontvangen of kwijt zijn dan kunt u even langslopen bij de administratie.  

Uitgifte punt MUP:  

In samenwerking door gemeente en het Armoedefonds, die zich in willen zetten tegen menstruatie-armoede en menstruatieproducten beschikbaar willen stellen, worden er op diverse plekken uitgiftepunten gerealiseerd. Sinds deze week zijn wij ook een uitgifte punt voor menstruatieproducten, zie flyer MUPNL.pdf  

Zit je krap bij kas en heb je maandverband of tampons nodig? Neem dan gratis een pakje mee. Zorg voor elkaar en neem alsjeblieft niet meer mee dan je nodig hebt. Het kastje hangt bij de achteruitgang naar het KDV-gebouw en is duidelijk zichtbaar.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning