Agenda, jarigen, stand van zaken rondom afspraken Corona, vertraging nieuwbouw, schoolfotograaf.

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart 

Oudergesprekken n.a.v. het rapport  

Voor de ouders van de groep 1 t/m 7 

Vrijdag 1 april   

Schoolfotograaf  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

 

Jarigen:  

De jarigen van deze week zijn: Thomas 1/2D, Mary 6B, Gene 8A en Tuana 1/2D. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst. 

Stand van zaken rondom afspraken Corona: 

Op dinsdag 1 maart was het zover, ouders konden weer even meelopen met hun kind en mondkapjes konden af zodat iedereen elkaar vrij goedemorgen kon wensen en er vrij zicht was op ieders gezicht! Heerlijk! Zoals het er nu uit ziet zijn eigenlijk bijna alle beperkingen weg en daarom even alles op een rijtje: 

De nooddeuren en de achterdeur zijn dicht. De groepen 1-2 komen allemaal via de hoofdingang naar binnen, de groepen 3 en 4 gebruiken de route via het speelplein en de deuren vanaf het speelplein. DE beide groepen 5 komen door de eerste deur vanaf de stoep de school in. De groepen 6, 7 en 8 gebruiken allemaal dezelfde deur zoals voorheen via het juniorhofje. 

Mondkapjes zijn niet verplicht, mogen wel. Enige afstand blijft voor veel mensen gewenst en dit wordt gerespecteerd. 

Afspraken met ouders mogen weer allemaal live. Daarbij heeft ons team de wens uitgesproken nog enige voorzichtigheid prettig te vinden en daarom proberen wij bij afspraken met ouders binnen, individueel of in groepsverband, enige afstand te creëren. 

IKC Tuindorp wil graag tal van activiteiten die u van oudsher van ons gewend bent zo goed  mogelijk oppakken. Zo staan de paaslunch en de sportdagen binnenkort op het programma. Daarvoor is het noodzakelijk dat ouders die er nog niet toe gekomen zijn de ouderbijdrage te voldoen, deze overmaken. Op dit moment is het budget van de ouderraad niet toereikend om reserveringen, bestellingen of aankopen te doen. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de schoolreisjes en kampen. Hieronder daarom nogmaals de bedragen en het rekeningnummer.   

Ouderbijdrage € 30,- per leerling  

Schoolreisje € 25,- per leerling  

Schoolkamp € 105,- per leerling 

Rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz IKCTuindorp o.v.v. de naam en groep van uw kind.  

Heeft u voor uw kind een stadspas? Dan kunt u hiermee de ouderbijdrage en het 1-daags schoolreisje betalen. Laat deze op maandag, dinsdag of woensdag scannen bij de administratie.  

Vertraging Nieuwbouw: 

Zoals beloofd houd ik u via onze nieuwsbrief op de hoogte omtrent de voortgang van onze nieuwbouw. Op dit moment heeft de gemeente het voorlopig ontwerp afgekeurd en zijn zij in gesprek met ons bestuur en de architect welke veranderingen zij graag in het ontwerp willen zien. Daarbij moet u denken aan zaken waardoor de gemeente hoopt tot een ontwerp te komen dat meer aansluit bij het karakter van Tuindorp Oostzaan. Vanuit ons bestuur richt de aandacht zich uiteraard naar wat nodig is voor Onderwijs en Opvang nu en in de toekomst en alle eisen die daaraan gesteld worden. Om tot een goed ontwerp te komen waarin dit in evenwicht is, vergt dus extra tijd en aandacht. 

Schoolfotograaf:  

Foto Koch komt 1 april 2022 de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de AVG-wetgeving.  

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór 25 maart aangeven bij a.vredevoort@askoscholen.nl 

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart staat uw unieke inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl

Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. 

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen in de webshop. 

Op deze dag fotografeert Foto Koch met een trap waar ook de schoenen te zien zijn. Het zou fijn zijn dat alle kinderen schone schoenen dragen. 

Foto Koch blijft actueel met het ontwikkelingen van nieuwe achtergronden, waar u tijdens het bestelproces een mooie keuze uit kunt maken. Ook kunt u gepersonaliseerde fotofun-producten bestellen. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. 

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! 

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning