Agenda, jarigen, groot compliment, aandacht voor verkeerssituatie, gymnastiekkleding, de leskist Humanisme, IPCEY: Welkom in de wereld. 

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Vrijdag 1 april  

Schoolfotograaf  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Maandag 4 t/m woensdag 6 april  

Kamp  

Leerlingen groep 7A en 7B  

Woensdag 6 t/m vrijdag 8 april  

Kamp  

Leerlingen groep 6A en 6B  

Donderdag 14 april 

Studiedag   

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Vrijdag 15 april en maandag 18 april  

Goede Vrijdag en 2e Paasdag   

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

 

Jarigen: 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Cameron 4B, Yassin 1/2A, Jovanny 5A, Liam 4A, Venice 7A, Adam 4A, Jayden 1/2A, Lydia 7B, Gavin 4A, Djazz 4B, Burhaan 6B, Kyshano 1/2A, Jeremiah 5B, Heyab 8A en Rayana 3B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!  

Groot Compliment!: 

Deze week willen wij alle ouders die gehoor hebben gegeven aan het overmaken van de ouderbijdrage en het schoolreisje en/of kampgeld een groot compliment geven. Het loopt gelukkig storm en daardoor kunnen wij nu tal van activiteiten plannen. Bedankt! 

Aandacht voor verkeerssituatie: 

Nu dat ouders weer even mee naar de klas mogen lopen, valt het op dat de verkeerssituatie rondom school helaas weer druk en rommelig is. Diverse ouders zijn deze week dan ook even bij ons langs geweest met de vraag of hiervoor aandacht is. In onze nieuwsbrief roepen wij dus iedereen op om, mocht je in de omgeving van school willen parkeren om mee te lopen naar de groep van uw kind, op tijd te komen zodat u veilig en eventueel ook wat verder van school parkeert! Zo wordt het in de directe omgeving van de school niet te druk en kunnen de kinderen rustig en veilig naar school fietsen of lopen. Bedankt! 

Gymnastiekkleding: 

Op IKC Tuindorp hebben (bijna) alle kinderen 2x in de week gym. Tijdens de gymles is het verplicht dat kinderen kleding dragen die zij daarvoor mee naar school nemen en alleen aandoen tijdens de gymlessen. Dit gaat om kleding en schoenen. Deze kleding wordt op school in een daarvoor bestemde tas bewaard en gaat regelmatig mee naar huis om te worden gewassen. Kinderen mogen dus niet in 'gewone’ kleding gymmen of sportschoenen gebruiken waarmee zij op straat lopen.  

Als uw kind deodorant wil gebruiken, kan dit alleen als hij/zij een roller of stick gebruikt. 

Als het straks mooi weer is, kan het ook zijn dat de gymlessen buitenzijn. Dit hoort u dan van de gymleerkracht.  

De leskist Humanisme: 

In het kader van het levensbeschouwelijk onderwijs op IKC Tuindorp, besteden we van tijd tot tijd aandacht aan één van de wereldgodsdiensten. Dit jaar is dat het Humanisme. Op 11-3, 14-3 en 15-3 zijn er gastlessen bij ons op school met de hierbij behorende leskist. Alle groepen brengen een bezoek aan het lokaal waar allerlei voorwerpen uitgestald staan die met het Humanisme te maken hebben. De leerlingen krijgen hier informatie over van onze nieuwe identiteitsbegeleidster Evelijn Jebbink.   

IPCEY: Welkom in de wereld: 

De groepen 1/ 2 zijn vorige week begonnen aan het nieuwe thema: Welkom in de wereld. En er staan heuse (poppen) moeders en vaders op. Luiers worden verschoond en flesjes worden gegeven. Ook kijken we naar babyfoto's van ons zelf.  Mocht u leuke spullen over het thema baby's hebben dan zijn deze zeer welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning