Agenda, jarigen, IPC thema communicatie en media, noodoproep

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart 

Oudergesprekken m.b.t. het rapport.  

Voor de ouders van groep 1 t/m 7  

Donderdag 14 maart  

Krakeling bezoek   

Voor de leerlingen van groep 1 en 2  

Maandag 18 t/m vrijdag 22 maart  

Adviesgesprekken. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro.  

Voor de ouders en leerlingen groep 8  

Woensdag 20 maart   

Kampinformatie 14:30 uur   

Voor de ouders van de leerlingen van groep 6 en 7  

Donderdag 21 maart  

Kunstschooldag  

Voor de groepen 8  

Vrijdag 22 maart  

Schoolfotograaf  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 

Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april  

Goede Vrijdag en 2E Paasdag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Maandag 15 t/m woensdag 17 april  

School Kamp naar Putten 

Voor de groepen 6 

Woensdag 17 april t/m vrijdag 19 april  

School Kamp naar Putten  

Voor de groepen 7  

Vrijdag 26 april  

Koningsdag  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Jarigen: 

De jarigen van deze en vorige week zijn: Emma 1-2D, Tuana 1/2C, Gilaisa 1-2A, Timo 1-2D, Yassin 4A, Cameron 6B, Milkiyas 1-2D, Jovanny 7A, Liam 6A en Adam. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

IPC Thema: Communicatie en media:  

De groepen vier hebben maandag hun nieuwe IPC-thema geopend: Communicatie en media 

De klas was donker, de stoelen stonden in rijen genummerd met even en oneven getallen, de popcorn stond klaar. Na binnenkomst mochten ze met een kaartje popcorn halen en daarna met hun ticket met stoelnummer naar binnen.  

We bespraken woorden als: de première, de communicatie, de trailer, de zwart wit film en keken vervolgens naar de allereerste zwart wit film van Micky Mouse, daarna de eerste kleurenfilm Bambi en als laatste een trailer van een van de laatste animatiefilms. Vervolgens keken we naar een Power Point waarbij we de ontwikkeling van de communicatie konden zien en horen, beginnend bij de Perzen 3000 jaar v. Chr. Zij hadden koeriers die een boodschap te paard brachten.  We eindigden bij de laatste uitvindingen van dit moment. Een interessant thema dus waar we veel bij gaan lezen en werken. 

ipc gr 4 copy ipc gr 4 1 ipc gr 4 2 ipc gr 4 4

Noodoproep! 

Met dit bericht willen wij aan heel veel van onze ouders vragen of het op zeer korte termijn mogelijk is om de ouderbijdrage en het deel voor het kamp over te maken. Wij zijn ons ervan bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Alle activiteiten die wij vanuit de ouderbijdrage mogelijk maken, hebben echter wel verplichte kosten. Als blijkt dat het voor veel ouders niet lukt de ouderbijdrage te voldoen, zijn wij genoodzaakt veel van de activiteiten te schrappen. Maakt u gebruik van de stadspas? Loop dan even langs om deze te laten scannen. Wilt u gebruik maken van het betalen in stappen, laat dit even weten bij de administratie. 

Hierbij de betaalgegevens:  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 € 55,- per leerling (inclusief 1-daags schoolreisje).  

Leerlingen van groep 1 die na 1 januari 2024 instromen: € 40,- per leerling (inclusief 1-daags schoolreisje)   

Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is € 140,- per leerling (inclusief het meerdaags schoolkamp).    

Mocht u de betaling over willen maken dan kan dit naar het volgende rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. ASKO inz IKC Tuindorp. Vermeld bij de betaling de naam en groep van uw kind.   

Betaald u met een Stadspas? Dan geldt het volgende.    

Voor de bijdrage van groep 1 t/m 5 laat u de stadspas scannen bij de administratie op de maandag, dinsdag of woensdag. Hiermee is het bedrag van € 55,- betaald.    

Voor de groepen 6 t/m 8 laat u ook de Stadspas scannen daarnaast vragen wij u voor het schoolkamp een bedrag van € 85,-. Dit bedrag kunt u betalen uit het kindtegoed dat u aan kunt vragen bij de gemeente.     

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning