Agenda, jarigen, pleincoaches, 'Zo leer je kinderen rekenen', ter herinnering: schoolfotograaf, rijksvaccinatiecampagne 2024, tennisfeest.

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Donderdag 14 maart  

Krakeling bezoek   

Voor de leerlingen van groep 1 en 2  

Maandag 18 t/m vrijdag 22 maart  

Adviesgesprekken. U heeft een uitnodiging via Parro ontvangen.  

Voor de ouders en leerlingen groep 8  

Woensdag 20 maart   

Kampinformatie 14:30 uur   

Voor de ouders van de leerlingen van groep 6 en 7  

Donderdag 21 maart  

Kunstschooldag  

Voor de groepen 8  

Vrijdag 22 maart  

Schoolfotograaf  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 

Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april  

Goede Vrijdag en 2E Paasdag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Maandag 15 t/m woensdag 17 april  

School Kamp naar Putten 

Voor de groepen 6 

Woensdag 17 april t/m vrijdag 19 april  

School Kamp naar Putten  

Voor de groepen 7  

Vrijdag 26 april  

Koningsdag  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Jayden 4A, Gavin 6A, Djazz 6B, Ronin 1/2C, Burhaan 8B, Kyshano 1/2A en Jeremiah 7B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst. 

Pleincoaches: 

Onze school werkt met het programma de Vreedzame school. Dit is een programma dat streeft naar een klimaat in de school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. 

De school wordt een democratische gemeenschap, waarin ook de leerlingen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Leerlingen en leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kan gaan. 

De afgelopen 3 weken zijn er 22 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 opgeleid tot pleincoach. 

Zij zullen 1 of 2 keer per week tijdens onze pauzes helpen bij het oplossen van conflicten die leerlingen op het plein niet zelf kunnen oplossen. De twee leerkrachten die ook pleinwacht hebben, bewaken dat de mediatie veilig en succesvol kan zijn. 

Donderdag 7 maart was onze laatste training en deze hebben we afgesloten met een feestelijke huldiging en diploma-uitreiking. 

IKC Tuindorp feliciteert de pleincoaches en wensen ze veel succes en plezier met hun nieuwe taak! 

Namens de Vreedzame werkgroep, 

Tineke de Roo 

pleincoach 2

'Zo leer je kinderen rekenen':  

De komende periode werken wij in de groepen 4, 5 en 6 volgens de methodiek van ‘Zo leer je kinderen rekenen'. Deze methodiek is gericht op het aanleren en automatiseren (= uit je hoofd kennen) van de basisvaardigheden van het rekenen. 

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat deze aanpak heel effectief werkt om leerlingen de rekenvaardigheden goed aan te leren. 

Wij hebben deze beslissing genomen, omdat wij zien dat sommige vaardigheden nog beter zouden moeten worden ingeslepen bij onze leerlingen. Leren rekenen is als het bouwen van een muurtje, waarbij het goed en stevig bouwen onvoldoende lukt als de onderste stenen niet perfect zijn neergelegd. Daarom zullen wij ons hier de komende periode op focussen. Alle leerlingen doen hieraan mee; voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben zorgen wij voor extra werk. 

We verwachten dat deze aanpak zo'n 6 tot 8 weken in beslag neemt. Daarna zullen we ermee doorgaan in een soort “onderhoudsvorm”: we pakken onze standaard rekenmethode weer op en herhalen daarnaast dagelijks wat we geleerd hebben met ‘Zo leer je kinderen rekenen'. In de groepen 3, 7 en 8 starten we direct in deze vorm. 

Mogelijk krijgt u thuis dus iets te horen van uw kinderen over een andere aanpak. Vraag hen er gerust naar. Mocht u nieuwsgierig zijn, kunt u er op de volgende website meer over lezen: https://www.zoleerjekinderenrekenen.nl/ 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Petra van Urk 

Teamleider 

Ter Herinnering: Schoolfotograaf:  

Volgende week vrijdag 22 maart komt Foto Koch de schoolfoto’s maken van de leerlingen van groep 1 t/m 8. De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via foto Koch.  Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór 18 maart aangeven bij a.vredevoort@askoscholen.nl  

Op bijgaande flyer meer informatie van de fotograaf.   

Brief_aan_de_ouders_fotograaf.pdf

Rijksvaccinatiecampagne 2024: 

GGD Amsterdam staat van 18 maart t/m 29 juni 2024 klaar voor alle kinderen van 9, 10 en 14 jaar, om vaccinaties te geven tegen ziektes zoals mazelen en meningokokken. Deze prikken zijn gratis en vrijwillig. Ouders van kinderen die aan de beurt zijn, krijgen vanzelf een uitnodiging en kunnen met hun kind langskomen op een locatie in de buurt. De afspraken zijn zoveel mogelijk buiten schooltijd (vanaf 13 uur tot 20 uur). In de folder kunt u alvast meer informatie vinden over het vaccinatieprogramma. 

 Def.GGD23_002_brochure_rijksvaccinatieprogramma_A5_NL.pdf

Tennisfeest: 

Op het TOB terrein wordt een tennisfeest georganiseerd. Zie meer info op bijgaande flyer: 

thumbnail_Tennisschool_klusje_Tennis_feest_105_x_148_mm_2.png  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning