Agenda, jarigen, ter herinnering; ouderbijdrage/schoolactiviteiten, Paaslunch, verkeerssituatie rondom IKC Tuindorp, Ouder-en Kindteam op de basisschool.

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Vrijdag 1 april  

Schoolfotograaf  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Maandag 4 t/m woensdag 6 april  

Kamp  

Leerlingen groep 7A en 7B  

Woensdag 6 t/m vrijdag 8 april  

Kamp  

Leerlingen groep 6A en 6B  

Woensdag 13 april  

Paaslunch  

Voor leerlingen groep 1 t/m 8  

Donderdag 14 april 

Studiedag   

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Vrijdag 15 april en maandag 18 april  

Goede Vrijdag en 2e Paasdag   

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Shelby 3B, Felicia 3B, Dex 6B, Assiyah 3A en Jeremy 4B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag gewenst.  

Ter herinnering: Ouderbijdrage/schoolactiviteiten: 

Inmiddels zijn er alweer flink wat betalingen binnen, bedankt hiervoor. Mocht het toch nog aan uw aandacht ontsnapt zijn hierbij nogmaals de bedragen en het rekeningnummer: 

Ouderbijdrage € 30,- per leerling  

Schoolreisje € 25,- per leerling  

Schoolkamp € 105,- per leerling 

Rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz IKCTuindorp o.v.v. de naam en groep van uw kind.  

Heeft u voor uw kind een stadspas? Dan kunt u hiermee de ouderbijdrage en het 1-daags schoolreisje betalen. Laat deze op maandag, dinsdag of woensdag scannen bij de administratie. 

Paaslunch: 

Op woensdag 13 april verzorgen wij voor alle leerlingen een feestelijke Paaslunch. De leerlingen hoeven deze dag dan ook geen lunchpakket mee te nemen!  

Verkeerssituatie rondom IKC Tuindorp: 

Nu dat ouders gelukkig weer met hun kind even mee naar de groep kunnen lopen, is het uiteraard een stuk drukker en gezelliger in en rondom onze school. Daarnaast levert het ook iets op wat aandacht vraagt: 

  • Ga op tijd van huis als u mee wilt lopen naar de klas. Dan heeft u genoeg tijd om uw auto te parkeren. Tip, bij de voetbalvelden boven op de dijk is altijd voldoende plek en vermijdt u de drukke Kometensingel. 
  • Meelopen naar de klas kan als u op tijd bent. Om 8.30 gaat de school dicht en begint in de groep het onderwijs 

Ouder- en Kindteam op de basisschool: 

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten op school aanwezig is. Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of online. 

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of andere problemen waar je misschien als ouder zelf mee zit. 

Loop eens binnen bij Claudia Klomp of Bianca Bruinsma. Zij zijn in de personeelsruimte van school aanwezig op donderdagochtend vanaf 8.30 tot 11 uur. Misschien wil je alleen wat informatie en advies? Over een training voor jou of jouw kind of een aanvraag doen bij het Sport- en Cultuurfonds. We bespreken het samen. Belangrijk om te weten is, dat wij onafhankelijk zijn van school, informatie wordt niet gedeeld tenzij de ouder of opvoeder toestemming geeft. Je kan ook zelf rechtstreeks contact opnemen met: 

Claudia (telnr: 06-18522983, email: C.klomp@oktamsterdam.nl) of 

Bianca (telnr: 06-28506672, B.bruinsma@oktamsterdam.nl">email:B.bruinsma@oktamsterdam.nl). 

Meer informatie over de Ouder- en Kindteams vind je op oktamsterdam.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning