Agenda, jarigen, stand van zaken nieuwsbouwplannen, van de MR, Paaslunch op 5 april, herinnering.

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Dinsdag 4 april  

Krakelingbezoek  

Voor de leerlingen van groep 7 en 8  

Woensdag 5 april  

Paaslunch  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Donderdag 6 april  

Studiedag team  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij  

Vrijdag 7 t/m maandag 10 april  

Goede Vrijdag en Pasen 

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn deze dagen vrij  

Maandag 17 t/m woensdag 19 april 

Kamp  

Voor de leerlingen van groep 7 

Woensdag 19 t/m vrijdag 21 april 

Kamp  

Voor de leerlingen van groep 6 

Maandag 24 april tt/m vrijdag 5 mei  

Meivakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Dinsdag 16 mei  

Ouderbijeenkomst oriënterend gesprek VO  

Voor de ouders van de leerlingen van groep 7  

Jarigen: 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Rayana 4B, Oumra 1/2A, Isis 5B, Nikkie 4A, Daoud 6B, Daley 4B, Annabella 3A, Naomi 5B, Rinad 3A, Redouane 1/2D, Shelby 4B en Dex 7B.  

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst. 

Stand van zaken Nieuwbouwplannen! 

Afgelopen week was er een kleine doorbraak in de ontwikkelingen m.b.t. de plannen van ons nieuwe gebouw. De CRK (commissie ruimtelijke kwaliteit) is zo goed als akkoord met hoe onze architect is omgegaan met al hun wensen en aanwijzingen. Komende weken wordt een en ander verfijnd en hopen wij een duidelijk beeld te hebben wanneer u het laatste ontwerp kunt zien. Er komt dan een duidelijk tijdspad waarin meegenomen wordt wanneer bv. ouders en omwonenden worden geïnformeerd. Zodra er meer bekend is, leest u dit in onze nieuwsbrief. 

Van de MR: 

Sinds de start van dit schooljaar is de Medezeggenschapsraad (MR) al meerdere malen bij elkaar gekomen om onderling en samen met de directeur te praten, te adviseren en mee te denken over de huidige ontwikkelingen op ons IKC. Naast jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals onder andere formatie, begroting en vakantieregeling, houden we ons ook actief bezig met actuele zaken, zoals bijvoorbeeld de plannen voor de nieuwbouw van onze IKC.   

De MR bestaat momenteel uit 3 ouders (oudergeleding) en 2 personeelsleden (personeelsgeleding):  Ania (moeder van Nel uit groep 6), Muriel (moeder van Amy uit groep 4), Sanne (vader van Sef en groep 3), Wilma en Bas (leerkrachten)  

Sinds januari heeft Sanne zich bij ons gevoegd als lid van de oudergeleding. Hieronder stelt Sanne zich aan jullie voor: 

Hallo ouders (en kinderen) van IKC Tuindorp. Ik ben Sanne, vader van Sef uit groep 3b. Sinds vorige maand ben ik lid van de Medezeggenschapsraad (de MR) van IKC Tuindorp. Met mijn vrouw Lesley en Sef woon ik in de Kermisbuurt. In Den Haag werk ik als beleidsadviseur op het ministerie van Defensie. Thuis vinden we het leuk om muziek te luisteren en te maken. Ook ga ik graag met Sef mee naar voetbal bij OSV.   

Ik heb er zin in de ouders te vertegenwoordigen in de Medezeggenschapsraad van IKC Tuindorp. Heb je vragen over de MR of ideeën voor het beleid van het IKC, dan mag je me altijd aanspreken. 

Ania heeft aangegeven aan het eind van dit schooljaar te stoppen als MR lid. Dit betekent dat wij voor komend schooljaar één nieuw ouderlid zoeken en één nieuw personeelslid. Voor zaken waarbij de MR instemming- of adviesrecht heeft, is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat de stemmen van zowel de personeels- als de oudergeleding gelijk zijn.   

 Wanneer u zelf zaken heeft die u voor wilt leggen aan de MR, horen wij uiteraard graag van u. De MR is bereikbaar per email:  ikctuindorp.mr@askoscholen.nl

Paaslunch op 5 april! 

Op woensdag 5 april verzorgt IKC Tuindorp voor alle kinderen een Paaslunch. Uw kind hoeft dus niets voor de lunch mee te nemen. Als u dit heeft doorgegeven zijn wij op de hoogte van dieetwensen. Ook zullen een aantal kinderen niet aan de lunch willen deelnemen i.v.m. de Ramadan. Specifieke informatie ontvangt u via Parro van de leerkracht van uw kind. 

Herinnering! 

Denkt u nog even aan de betaling van de ouderbijdrage en/of het kampbedrag? U kunt altijd langskomen op maandag, dinsdag of woensdag voor vragen of betalingen met de stadspas. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning