Agenda, jarigen, contact met de leerplicht. 

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 10 april  

Studiedag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Maandag 15 t/m woensdag 17 april  

School Kamp naar Putten 

Voor de groepen 6 

Woensdag 17 april t/m vrijdag 19 april  

School Kamp naar Putten  

Voor de groepen 7  

Vrijdag 26 april  

Koningsdag  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 

Zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei  

Meivakantie  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Woensdag 15 mei  

Schoolreisje  

Voor de leerlingen van groep 3 en 4 

Vrijdag 17 mei  

Studiedag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Maandag 20 mei  

2E Pinksterdag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Dinsdag 21 mei  

Schoolreisje  

Voor de leerlingen van groep 1 en 2  

Donderdag 23 mei  

Schoolreisje  

Voor de leerlingen van groep 5  

Donderdag 20 juni  

Eindfeest: Circus  

Voor leerlingen en na schooltijd ook voor ouders! 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Assiyah 5A, Jeremy 6B, Santiago 3B, Naoufel 1/2C, Jaëley 1/2B, Robert 5A en Dih 5A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

Contact met de leerplicht: 

Onlangs is ons IKC bezocht door de leerplichtambtenaar en deze heeft het beleid van de gemeente m.b.t. leerplicht onder de aandacht gebracht. 

In de praktijk betekent dit dat van IKC Tuindorp verwacht wordt dat zij een brief stuurt naar ouders: 

  • Als de leerling in een periode van 12 weken 4x afwezig is geweest door een ziekmelding; 
  • Als de leerling 7x of meer te laat is gekomen.  

Deze brief moeten zij ondertekenen, retour bezorgen naar school en vervolgens aan het dossier van de leerling wordt toegevoegd. 

Daarnaast lopen wij tegen het volgende aan: Als kinderen te laat of afwezig zijn en wij ontvangen geen bericht van thuis, bellen wij om zeker te weten of het kind niets is overkomen onderweg. Helaas zijn er steeds meer ouders die niet of te laat bij ons melden dat het kind afwezig is. Dit neemt veel tijd in beslag om na te bellen en neemt tijd weg van de noodzakelijke telefoontjes! Wij verzoeken daarom iedereen dringend om uw kind op tijd (vóór 8.30 uur) af te melden.   

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u bij ons langskomen of contact opnemen met de Leerplicht van Amsterdam. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning