Agenda, jarigen, aandacht voor traktaties, overleg leerplicht, uitjes, schoolreisjes en schoolkamp, coronamaatregelen, Ajax Live skills & Clinics.

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 6 oktober  

Start Kinderboekenweek  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Donderdag 7 oktober  

Bezoek Scheepvaartmuseum 

Leerlingen groepen 5 en 6  

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober   

Herfstvakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 vrij  

Maandag 25 oktober 

Studiedag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 

 

Jarigen: 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Lamis 5A, Jay Milayno 3B, Richmond 7A, Jean Paul 1/2B, Ela 4A, Amira 4A, Ayoub 4B, Joah 1/2B, Jessy 4A, Nadia 8B, Ziad 7A, Seán 8B, Amira 5B, Imro 8B, Cas 5A en Mayson 5B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst. 

Aandacht voor de traktaties: 

Vorige week heeft er in de nieuwsbrief al een uitgebreid stuk gestaan over o.a. de traktaties. Ook vandaag nogmaals uw aandacht voor dit onderwerp. Wij verzoeken iedereen om maximaal één traktatie uit te delen en bij voorkeur géén snoep. Daarbij noemen wij met klem dat lolly’s niet mogen worden uitgedeeld. U kunt contact opnemen met de leerkracht als u twijfelt en wilt overleggen over de mogelijkheden. 

Overleg Leerplicht: 

Deze week heeft er een overleg op IKC Tuindorp plaatsgevonden met onze leerplichtambtenaar. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat vanuit leerplicht, nu dat Corona langzaam op retour is, intensief gekeken gaat worden naar of kinderen toekomen aan alle lesuren waarop zij recht hebben en of scholen hun plicht nakomen m.b.t. het naleven van alle regels omtrent leerplicht. Hierbij hebben wij u als ouder natuurlijk hard nodig en daarom in dit bericht even de belangrijkste regels op een rijtje: 

  • Te laat komingen: 
  • 3x te laat: De leerkracht neemt contact met u op. 
  • 6x te laat: U wordt gebeld door de directie. 
  • 9x te laat: Er volgt binnen 4 weken een melding bij leerplicht. Leerplicht neemt contact met u op. 
  • Ziekteverzuim: 

Bij 7 dagen aaneengesloten ziek en/of 4x ziekmelden in 12 aaneengesloten  weken neemt de directie contact met u op. U kunt dan verzocht worden naar de   schoolarts te gaan, zodat helder is door welke gezondheidsklachten uw kind  onderwijs mist. In geval van onduidelijkheid of niet nakomen van afspraken is de  school verplicht Leerplicht op de hoogte te stellen. 

  • Verlof: 

Mocht u ergens verlof voor nodig hebben, neem dan op tijd contact op met  school. Wij kunnen met u kijken of de reden van uw aanvraag voldoet. 

Let op: vakantieverlof is niet toegestaan.  

Uitjes, schoolreisjes en schoolkamp: 

Zoals u wellicht weet heeft ons IKC een lange traditie van schoolreisjes, het schoolkamp in de groepen 6, 7 en 8 en allerlei educatieve uitjes. Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht zijn wij dan ook weer allerlei plannen aan het maken om dit op te pakken.  Allereerst zijn dit de ‘uitjes’; korte uitstapjes vaak in Amsterdam en omgeving waarbij het educatieve karakter uitgangspunt is. De thema's van IPC zijn vaak de aanleiding en het uitgangspunt. 

Daarnaast is er voor de groepen 1-2, 3, 4 en 5 het schoolreisje. Dit heeft een speelser karakter en vaak wat verder weg. Tot slot noem ik de meerdaagse schoolkampen voor de groepen 6, 7 en 8. Deze staan vooral in het teken van met al je klasgenoten en de leerkrachten een paar dagen samen in een andere omgeving met elkaar optrekken en dingen ondernemen die passen bij de omgeving van het kamp. Dit kamp is dit jaar voor de groepen 6 en 7 gepland op de Veluwe.  

Voorheen gingen de groepen 8 op zeilkamp in de omgeving van de Kaagerplassen. Dit kamp, dat meer dan 40 jaar door school georganiseerd is, wordt helaas na 2 jaar géén kamp i.v.m. alle covid maatregelen, door een samenloop van omstandigheden, niet voortgezet. Allereerst is Bart van Kooten, een oud-collega, nadat hij ernstig ziek was overleden. De familie van der Geest waar wij altijd te gast zijn geweest gaan binnen afzienbare tijd stoppen met hun bedrijf, en tenslotte en zeker niet de allerminste merkt ons team dat de veiligheidsvoorschriften en voorwaarden m.b.t. hygiëne steeds moeilijker te garanderen zijn tijdens een kamp dat plaats vindt in de vrije natuur. Daarom is besloten na overleg met leerkrachten, de zeilinstructeurs en Koos van der Geest om vanaf schooljaar 2021-2022 het schoolkamp van de groepen 8 op een andere wijze in te gaan vullen. Komend schooljaar gaan de groepen 8 dan ook op kamp naar Texel. 

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk waarbij een school wel en/of geen ouders in een vrije situatie kan en mag betrekken. Wel is duidelijk dat in het kader van de privacy ouders niet verplicht zijn bekend te maken of zij wel of niet gevaccineerd zijn. Zolang dit niet duidelijk is, probeert school de begeleiding van de kinderen zoveel mogelijk intern op te lossen. De meerdaagse schoolkampen voor de groepen 6,7 en 8 zijn altijd met alleen begeleiding vanuit school. 

Om alles wat hierboven staat op te pakken is uiteraard uw ouderbijdrage en eventueel het bedrag voor het schoolreisje en/of het schoolkamp nodig. Wij hopen dan ook dat u dit binnenkort voldoet. 

Coronamaatregelen: 

Afgelopen week heeft u in de persconferentie van het kabinet gehoord dat de meeste maatregelen m.b.t. corona per 25-09-21 stoppen en ook op basisscholen moet worden geprobeerd zoveel mogelijk weer naar normaal terug te keren. Daarbij is het wel belangrijk om te kijken naar wat kan en waarbij iedereen zich veilig voelt. Komende week gaat ons team in overleg met de MR en de Ouderraad om te bespreken wat mogelijk is. Zoals u weet vervalt officieel de 1,5 meter maar blijft ons gebouw ongeschikt voor grotere groepen mensen waartussen zich ook personen bevinden die wel afstand willen houden. Daarnaast heeft de afgelopen 2 jaar ook prettige bijkomstigheden opgeleverd. Veel kinderen zijn zelfstandiger geworden en deze ontwikkeling is het waard om behouden te blijven. Ook start de les vlotter doordat de leerkracht en de leerlingen stipt om 8.30 uur beginnen met de les. Wij houden u op de hoogte. 

Ajax Live skills & Clinics: 

Op maandag 4 oktober (groepen 5 en 6) en 11 oktober (groepen 7 en 8) komen de mensen van de Ajax Life skills & Clinics langs. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen dan een echte Ajax belevenis op school. De gehele dag krijgen ze de volgende lessen: Slim Online, Gezond & Fit en Sparen Loont. Naast de lessen is er ook een Voetbal Clinic. Gedurende de dag staan de volgende onderwerpen centraal: respect, samenwerken, plezier en discipline. De lessen worden gegeven door vrijwilligers van onze maatschappelijk partner ABN AMRO en trainers van de Ajax Foundation. 

Aan het einde van de dag krijgen de leerlingen een certificaat en een Ajax bidon mee. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een opdrachtboekje op school uitgedeeld die ze in de klas kunnen maken of kunnen meenemen naar huis.  

We zijn al druk bezig met alle voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de leerlingen een onvergetelijke dag hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning