Agenda, jarigen, naschoolse cursussen Stichting Wijsneus, ter herinnering: vrijwillige ouderbijdrage-schoolactiviteiten 2023-2024, pak je kans regelingen, informatieavond, de verkeerssituatie rondom IKC Tuindorp, 

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 4 t/m zondag 15 oktober  

Kinderboekenweek 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober   

Herfstvakantie  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Maandag 30 oktober  

Studiedag team  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Donderdag 23 november 2023  

Studiedag team  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Alay 1/2B, Aniela 4B, Judy 6A, Jeremiah 7A, Lorena 8B en Afra 5A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst.  

Naschoolse cursussen Stichting Wijsneus:  

In de week van 30 oktober starten de naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus. 

Om de cursus door te laten gaan hebben wij nog wel een aantal aanmeldingen nodig voor de volgende cursussen: 

Groep 1 en 2 Kleuterdans op donderdag van 14.15 - 15.15 uur. 

Ben je gek op bewegen en hou je van muziek? Wil je de coolste pasjes leren? Kom dan dansen met de docenten van Beatzone NDSM en sluit de cursus af met een superleuk optreden!   

Groep 3 en 4 Toveren en Spetteren op donderdag van 14.15 - 15.30 uur. 

We gaan spannende proefjes doen, experimenteren met vloeistoffen en kleur. Maak je eigen priklimonade, haargel, hoestdrank of superslijm.  

Via deze link kunt u uw kind voor de cursussen opgeven : IKC Tuindorp - Sterrenmakers 

Wij hopen dan ook dat wij genoeg aanmeldingen binnenkrijgen zodat alle cursussen ook dit blok weer door kunnen gaan!  

  

Ter herinnering: Vrijwillige Ouderbijdrage-schoolactiviteiten 2023-2024  

Ook dit schooljaar vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor de schoolactiviteiten. Zoals met alles zijn ook voor ons de afgelopen jaren de prijzen gestegen zoals het busvervoer, entrees, huur kamplocaties, hapje/drankje t.b.v. de diverse feestdagen etc.  

Maar met de ondersteuning vanuit het Jeugd Educatie Fonds is het mogelijk de ouderbijdrage-schoolactiviteiten bedragen gelijk te houden met het afgelopen schooljaar.   

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 € 55,- per leerling (inclusief het ééndaags schoolreisje).  

De vrijwillige ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is € 140,- per leerling (inclusief het meerdaags schoolkamp).  

 Wat betalen wij o.a. vanuit deze ouderbijdrage?  

  • Voorstellingen of excursie binnen een thema (b.v. Krakelingbezoek, Artisbezoek) 
  • Bijzondere feestdagen 
  • Sportdagen 
  • Afscheid groepen 8 
  • Schoolreisjes en meerdaags schoolkamp 
  • Eindfeest  

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de hoogte en de begroting van de ouderbijdrage. De MR heeft ingestemd met de ouderbijdrage en de begroting. De ouderbijdrage kan in termijnen worden betaald. 

Wij hopen dat ouders - waar mogelijk- de bijdrage voldoen. Wij hebben het nodig voor het organiseren van extra activiteiten. Echter de ouderbijdrage is niet verplicht alle kinderen doen met alle activiteiten mee, ook als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.   

Het 1E termijn van de automatische incasso is inmiddels afgeschreven indien u een machtiging heeft afgegeven. Ook zijn er al ouders die het bedrag hebben overgemaakt of betaald hebben middels de stadspas. Bedankt hiervoor!   

Mocht u de betaling over willen maken dan kan dit naar het volgende rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. ASKO inz IKC Tuindorp. Vermeld bij de betaling de naam en groep van uw kind. 

Betaald u met een Stadspas? Dan geldt het volgende.  

Voor de bijdrage van groep 1 t/m 5 laat u de stadspas scannen bij de administratie op de maandag, dinsdag of woensdag. Hiermee is het bedrag van € 55,- betaald.  

Voor de groepen 6 t/m 8 laat u ook de Stadspas scannen daarnaast vragen wij u voor het schoolkamp een bedrag van € 85,-. Dit bedrag kunt u betalen uit het  kindtegoed dat u aan kunt vragen bij de gemeente. Iedere donderdagochtend is er iemand op school aanwezig die u hierbij kan helpen.   

PAK JE KANS regelingen: 

Gemeente Amsterdam heeft verschillende regelingen voor ouders die moeite hebben met rondkomen. De inkomensgrens is daarom ook verhoogd. Meer ouders kunnen daardoor de regelingen voor kinderen aanvragen!  Controleer dus snel of ook u in aanmerking komt voor een van de regelingen.  

Alle informatie over de regelingen, de voorwaarden en het aanvragen staan op amsterdam.nl/kindpakket. Of loop even langs de administratie voor informatie of een folder! 

Informatieavond: 

Vorige week zijn er veel ouders naar onze jaarlijkse informatieavond geweest. Naast alle informatie m.b.t. de groep van uw kind, hebben diverse personen zichzelf voorgesteld: Anouk van Gerwen; Intern begeleider van de groepen 1-2 B en C en alle B groepen, Michelle Tas; Intern begeleider van de groepen 1-2 A en D en alle A groepen, Claudia Klomp en Bianca Bruinsma van het OKT (ouder en kind team) en Maite Kraai Miedema; de budgetcoach. 

Vanuit het MT hebben wij aandacht gevraagd voor 2 zaken: 

IKC Tuindorp heeft een beleid t.a.v. Mobiel telefoon gebruik in de school. Leerlingen mogen deze niet gebruiken in school. Wij willen ouders dan ook vragen om hun mobiele telefoon binnen school zo min mogelijk te gebruiken. Natuurlijk begrijpen wij het als u een belangrijk telefoontje of bericht verwacht, de mobiele telefoon in de buurt moet zijn maar hopen wij dat iedereen bij het brengen en halen alle aandacht naar zijn kind kan laten gaan. 

De verkeerssituatie rondom IKC Tuindorp: 

Het is bij iedereen bekend dat de omgeving rondom school beperkt is en de straatjes waar we met elkaar gebruik van maken nauw. Eigenlijk is dat ook precies de charme van Tuindorp-Oostzaan en de reden waarom velen van ons kiezen hier te wonen. Daarom dragen wij allemaal de verantwoording, om met elkaar, op een verantwoorde wijze, gebruik te maken van deze beperkte ruimte. Zo zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen op een veilige manier naar school kunnen komen en weer veilig terug naar huis kunnen gaan. Dus ook dit jaar weer het nadrukkelijke verzoek om goed op te letten hoe en waar geparkeerd wordt, waar sta je stil en laat je kinderen uitstappen zonder dat je voetgangers of fietsers in gevaar brengt. 

IKC Tuindorp is in overleg met de gemeente in hoeverre er iets structureel aangepast kan worden, waardoor de situatie in algemene zin veiliger wordt. Voor nu is het belangrijk dat wij dit met elkaar verzorgen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning