Agenda, jarigen, IPC groepen 3 en 4, Bij mij thuis, Ouderbijdrage 2023-2024.

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 4 t/m zondag 15 oktober  

Kinderboekenweek 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober   

Herfstvakantie  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Maandag 30 oktober  

Studiedag team  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Vrijdag 10 november  

Sint-Maarten  

Voor de leerlingen van groep 1 en 2  

Maandag 13 november  

Krakelingbezoek  

Voor de leerlingen van groep 3 en 4  

Donderdag 23 november 2023  

Studiedag team  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Vrijdag 24 november  

Krakelingbezoek  

Voor de leerlingen van groep 7 en 8  

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Oguzhan 5A, Jason 7B, Nada 8A, Lamik 7A, Levi 4B, Dennis 4B, Mason 5A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

IPC groepen 3 en 4: 

We zijn de afgelopen weken met de groepen 3 en 4 bezig geweest met het IPC thema “We zijn wat we eten”. De groepen 3 hebben afgelopen week gewerkt aan aardrijkskundige doelen: “Ik kan bronnen gebruiken om eenvoudige informatie te verzamelen” en “Ik kan op verschillende manieren uitleggen wat ik begrijp van aardrijkskunde. We hebben samen met de kinderen een wereldkaart gemaakt waarbij te zien is uit welke landen verschillende groente- en fruitsoorten afkomstig zijn. Vervolgens hebben de kinderen uitgezocht of deze groente- en fruitsoorten afkomstig zijn uit warme- of koude landen. Op onze groeiende IPC-muur zijn de resultaten van de gegeven lessen te vinden. Wij hebben genoten van het enthousiasme waarmee de leerlingen de opdrachten hebben uitgevoerd. 

nb 11 10 2023 nb 11 10 2023 1

Bij mij thuis:  

Vorige week is de KWB begonnen met als thema: Bij mij thuis. De groepen 4 hebben een slinger gemaakt met als extra doel: Samenwerken met elkaar. In 4A hebben de kinderen een thuisopdracht gekregen met een wedstrijdelement: Wie maakt de leukste foto van jezelf waarop je op een gekke, leuke, aparte manier aan het lezen bent. Deze hangen nu in "ons huis op de deur" Vrijdag gaat de groep stemmen over de leukste foto en is er natuurlijk een prijs te winnen. Ook hebben er een oma en een vader heerlijk voorgelezen in de klas.   

nb stukje monique   nb monique 3

Ouderbijdrage 2023-2024: 

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Vrijwillig betekent dat u als ouder mag kiezen of u wel of niet de ouderbijdrage betaalt. Wij sluiten geen leerlingen uit van activiteiten.  

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor zaken die niet door de overheid betaald worden maar die we wel essentieel vinden voor de ontwikkeling van onze leerlingen:  

  • excursies binnen een thema 
  • sportdag 
  • materialen voor projecten 
  • Schoolkamp en schoolreisjes 
  • versiering en versnaperingen bij feesten 
  • cadeaus en andere kosten bij Sinterklaas 

De vrijwillige ouderbijdrage is € 55 euro per jaar voor de groepen 1 t/m 5. 

De groepen 6, 7 en 8 gaan op kamp, daarom vragen we de ouders van groep 6, 7 en 8 een aanvullende bijdrage van € 85 euro. 

Als de vrijwillige ouderbijdrage voor u te hoog is, dan kunt u mogelijk een beroep doen op Kindtegoed van de gemeente Amsterdam. Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans of u daarvoor in aanmerking komt.  

Daarnaast kunt u altijd bij ons langs lopen en een betalingsregeling vragen om het bedrag in termijnen te voldoen. 

IKC Tuindorp is aangesloten bij het Jeugd Educatie Fonds en regelmatig maken wij gebruik van middelen die zij aanbieden. 

Mocht blijken dat de inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage in schooljaar 2023-2024 niet toereikend zijn om de hierboven genoemde activiteiten te bekostigen dan zijn wij genoodzaakt in overleg met OR en MR in de begroting van schooljaar 2024-2025 activiteiten te schrappen.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het team, 

Doritha de Koning