Agenda, jarigen, betalingen ouderbijdragen/schoolactiviteiten 2021-2022, start IPC, informatieavond, wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR! 

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 6 oktober  

Start Kinderboekenweek  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Donderdag 7 oktober  

Bezoek Scheepvaartmuseum 

Leerlingen groepen 5 en 6  

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober   

Herfstvakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 vrij  

Maandag 25 oktober 

Studiedag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Haitam 1/2C, Nisanur 1/2B, Jadeley 4B, Aniela 1/2D en Judy 4A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag toegewenst.  

Betalingen ouderbijdragen/schoolactiviteiten 2021-2022: 

In een eerdere nieuwsbrief heeft een oproep gestaan over de betalingen van dit schooljaar. Een aantal ouders heeft het bedrag inmiddels overgemaakt of betaald via de stadspas. Alvast bedankt hiervoor! 

Komende vrijdag zal, indien u een machtiging heeft afgegeven, een eerste bedrag worden geïncasseerd.    

Heeft u de ouderbijdrage/schoolactiviteiten nog niet betaald? Wilt u dit dan overmaken op rekeningnummer: NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz IKCTuindorp o.v.v. de naam en groep van uw kind, of indien u een stadspas heeft met groene stip deze laten scannen bij de administratie? Dit is mogelijk op maandag, dinsdag en woensdag. De afhandeling hiervan regelen wij met de gemeente.   

Hieronder nogmaals de gegevens per groep:  

Leerling groep 1 t/m 5: ouderbijdrage € 30,- en schoolreisje € 25,-  

Leerling groep 6 t/m 8: ouderbijdrage €30,- en kamp € 105,-   

Mocht u een vraag hebben over een betaling mail dan naar a.vredevoort@askoscholen.nl 

  

Start IPC: 

Vorige week zijn de leerlingen van IKC Tuindorp gestart met het eerste IPC thema. 

In de groepen drie en vier zijn de leerlingen druk bezig met het thema: “Verhalen vertellen”. 

De kinderen gaan onderzoeken welke verschillende verhalen er zijn en schrijven en vertellen hun eigen verhaal. 

In groep vijf en zes gaan de kinderen op ontdekkingsreis en krijgen zij informatie over verschillende ontdekkingsreizigers. De leerlingen van groep 7 en 8 zullen de komende periode dieper ingaan op communicatie. Een belangrijk onderwerp voor deze leeftijdsgroep. 

foto nb 27 09 4            foto nb 27 09 2

De groepen 1 en 2 zijn deze periode begonnen met het thema: “Zo spelen wij”. 

“Hoe leren wij samen spelen?” en “Hoe ziet een dag in de klas eruit?” zijn onderwerpen die aan bod komen. 

Via Parro houden onze leerkrachten u op de hoogte van alle leuke en leerzame IPC-lessen. 

 

Informatieavond: 

Via deze weg delen wij graag met u de link naar onze informatiefilm van schooljaar 2021-2022: Informatiefilm IKC Tuindorp schooljaar 2021-2022 

In deze film geven wij u belangrijke, algemene informatie over ons IKC. 

Onze leerkrachten zouden u ook graag nog specifieke informatie geven over het leerjaar van uw zoon of dochter. Hiervoor organiseren wij informatieavonden die dit jaar (nog) via TEAMS zullen plaatsvinden. U zult hiervoor via Parro een uitnodiging ontvangen. 

Laat u alstublieft vooraf weten of u verwacht bij de informatieavond wel of niet aanwezig te zijn. Onze leerkrachten zullen hiervoor een agenda-item in Parro aanmaken. 

Mogelijk heeft u meerdere kinderen bij ons op het IKC. Wij hebben de informatieavonden daarom verdeeld over vier avonden, zodat u de gelegenheid heeft er meerdere bij te wonen. In het schema hieronder ziet u de data en tijdstippen voor de verschillende leerjaren. 

Leerjaar: 

Datum: 

Tijdstip: 

1-2 

Maandag 04 oktober 

19:00 uur – 20:00 uur 

Dinsdag 05 oktober 

19:00 uur – 20:00 uur 

Dinsdag 05 oktober 

19:00 uur – 20:00 uur 

Woensdag 06 oktober 

19:00 uur – 20:00 uur 

Woensdag 06 oktober 

19:00 uur – 20:00 uur 

Donderdag 07 oktober 

19:00 uur – 20:00 uur 

Donderdag 07 oktober 

19:00 uur – 20:00 uur 

De informatieavond is gericht op het geven van algemene informatie over het leerjaar en niet over individuele leerlingen. Hiervoor waren de kennismakingsgesprekken bedoeld. Mocht u toch graag nog iets specifiek over uw kind delen met de leerkracht kunt u uiteraard op een ander tijdstip altijd contact met hen opnemen. 

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR!  

Vanwege het eind van de eerste zittingstermijn van een GMR-lid van de oudergeleding, is er een vacature ontstaan voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO. Zie jij het nut en de noodzaak in van een goede GMR en wil je meepraten en meebeslissen? Geef je dan op! 

Wat doe je als GMR-lid? 

Samen met jouw collega’s van de GMR buig je je over bovenschoolse beslissingen en beleid van het schoolbestuur en je denkt en beslist mee over de verdeling van de financiële middelen. Waarbij er per januari 2021 naast het adviesrecht, ook instemmingsrecht komt op de meerjarenbegroting. Je start in een bijzondere tijd: noodplan lerarentekort, COVID-19, onderwijsachterstanden. Ook dan waak je over het gemeenschappelijk belang. Dit vraagt wel wat van jou: snel schakelen, kritische en constructieve houding en geïnformeerd blijven in tijden waar niet alles vanzelfsprekend is. Saai is het in ieder geval niet. 

Wie kan zich verkiesbaar stellen? Er is op dit moment één vacature voor de oudergeleding. Als kandidaat voor de oudergeleding is het van belang dat je één of meerdere kinderen op een ASKO-school hebt zitten, liefst nog een aantal jaar omdat het best wat tijd kost om er helemaal in te komen. Dit is ook wenselijk voor de continuïteit van het team. 

Vergaderingen 

De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, op dinsdagavond vanaf 18.00u. In totaal zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in de GMR. Daarnaast hebben we tenminste twee keer per jaar een vergadering met de Raad van Toezicht. Vanwege de aangescherpte maatregelen vergaderen we momenteel online. 

Aanmelden? Als je geïnteresseerd bent dan kan je je kandidaat stellen tot en met vrijdag 8 oktober 2021. Op vrijdag 15 oktober is de uitslag bekend. Als er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld, dan volgen er verkiezingen waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. De uitslag is dan op 29 oktober 2021 bekend. 

Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kan je een mailtje sturen naar GMR.asko@askoscholen.nl ter attentie van Amal Oulali en onder vermelding van GMR verkiezingen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning