Agenda, jarigen, Kinderboekenweek 2022 Gi-ga-groen!, ouderavond 12 oktober 'Opvoeden met media 2022', niet schoolse cognitieve capaciteitentest (NSCCT), #ikredhetnietmeer, gratis kookworkshop, "Herfst op het Plein".

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober 

Start van de Kinderboekenweek 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Woensdag 5 oktober  

Bezoek Artis  

Leerlingen groep 1 en 2  

Woensdag 5 oktober  

Olympische Sportdag in Olympisch Stadion  

Leerlingen groepen 7 en 8  

Dinsdag 4 oktober  

Bezoek Tropenmuseum 

Leerlingen groep 3A en 3B 

Woensdag 5 oktober  

Bezoek Tropenmuseum  

Leerlingen groep 4A en 4B  

Donderdag 6 oktober  

Bezoek Tropenmuseum 

Leerlingen groep 5A en 5B  

Maandag 10 oktober  

Bezoek Tropenmuseum  

Leerlingen groep 6A en 6B  

Dinsdag 11 oktober  

Bezoek Tropenmuseum  

Leerlingen groep 7A en 7B  

Woensdag 12 oktober  

Bezoek Tropenmuseum  

Leerlingen groep 8A en 8B  

Woensdag 12 oktober  

Informatieavond Mediawegwijs  

Ouders van groep 1 t/m 8  

Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober  

Herfstvakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Maandag 24 oktober  

Studiedag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Judy 5A, Liam 8A, Jeremiah 6A, Lorena 7B, Afra 4A en Oguzhan 4A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.  

Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen! 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten. 

De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! 

Met dit mooie thema gaat bij ons op IKC Tuindorp de Kinderboekenweek op 5 oktober van start. 

foto nb kinderboekenweek 2022  

Ouderavond 12 oktober ‘Opvoeden met media 2022’: 

Kinderen zitten uren per dag op hun mobiel, tablet of laptop. Voor contact en plezier, maar ook voor school. Opvoeden met media is niet makkelijk! Ouders zijn zelf niet opgegroeid met mobieltje en sociale media. Ze worstelen met allerlei vragen. Wat doen die kinderen toch online? En hoe lang is gezond? Hoe maak ik goede afspraken over gamen? Hoe zorg ik dat ze niet online gaan pesten? 

Alle leerlingen krijgen het komend jaar lessen digitale geletterdheid en mediawijsheid. De lessen gaan over thema’s als online pesten, nepnieuws herkennen, online identiteit en deepfake video’s, maar ook opkomende technieken als VR, hologrammen, green screen enz. en worden verzorgd door Mediawegwijs. 

Ilse Godtschalk, pedagoog en bedenker van Mediawegwijs zal u hier het eerste half uur meer over vertellen. 

Als u al een kijkje wilt nemen welke lessen uw kinderen krijgen kunt u kijken op www.mediawegwijs.nl/lessen 

Wij willen ook graag de ouders ondersteunen bij het opvoeden met media. 
Als school en ouders goed samenwerken, kunnen de leerlingen met veel plezier veilig en bewust de onlinewereld in. 

Daarom besteed IKC Tuindorp en Mediawegwijs het tweede deel van deze avond ook aan mediaopvoeding. 
Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd & Media geeft uitleg over het mediagebruik van kinderen en biedt nuttige tips voor thuis. Ze gaat met ons in gesprek over de uitdagingen van mediaopvoeding. 
Over hoe je goede afspraken kunt maken en het gesprek met je kind kunt voeren. Hoe reguleer je schermtijd? Hoe voorkom je online pesten? Hoe geef je het goede voorbeeld als ouder? Jacqueline laat veel voorbeelden zien en biedt talloze praktische tips. Uiteraard is er veel ruimte voor uw vragen. 
De ouderavond duurt van 19.30-21.00 uur. 

We hopen u te zien op 12 oktober om 19.30 uur! 

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT): 

Op IKC Tuindorp streven wij er voortdurend naar om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op onze leerlingen.  Kinderen verschillen sterk van elkaar en hun onderwijsbehoeften dus ook. Onze school komt daaraan tegemoet door Passend Onderwijs te bieden. Daarom maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dat systeem bestaat uit toetsen, observaties en registraties. We volgen onze leerlingen dus goed en op basis van die gegevens nemen we de juiste stappen. 

Om ons hier nog verder in te verbeteren starten we dit jaar met een pilot. In week 41 zullen wij in de groepen 4 en 7 de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, oftewel de NSCCT, afnemen.  

Wat houdt de NSCCT in? 

Deze korte klassikale test geeft in een uur een indruk van de vermogens van het kind om iets te leren en te begrijpen. Het is een test over het leggen van verbanden, relaties en dergelijke. Met andere woorden: wat het leerpotentieel van het kind is. Deze test blijkt een goede voorspeller van het schoolsucces te zijn. Het is dus geen toets over schoolvaardigheden (zoals lezen en rekenen). De schoolvaardigheden onderzoeken we met de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (Cito, methode, etc.). Uw kind hoeft ook niet voor de NSCCT te oefenen of te leren.  Kinderen ervaren de test vaak als leuke puzzels die opgelost moeten worden. 

Samen met de toetsen uit het volgsysteem ontstaat er een heel compleet beeld. Dat beeld laat zien: 

-       wat mogen we verwachten van het kind? Gemeten met de NSCCT toets. 

-       wat zien we van het kind aan schoolvorderingen? Gemeten met de toetsen uit het volgsysteem. 

-       hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling en werkt onze didactische aanpak bij taal en rekenen voor uw kind? 

Met de gegevens van de NSCCT, de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en onze eigen professionaliteit kunnen we vroegtijdig de juiste stappen nemen. 

Voor vragen over de NSCCT kunt u altijd contact opnemen met onze intern begeleider, Anouk van Gerwen (a.van.gerwen@askoscholen.nl

#ikredhetnietmeer 
In deze tijd waarin alles duurder wordt is het Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds er voor alle Amsterdamse ouders die de sport-, zwem- muziek-, dans-, zang- en/of theaterlessen niet meer kunnen betalen zodat kinderen niet hoeven te stoppen met hun activiteiten. Twijfel je of je voor een vergoeding van de fondsen in aanmerking komt? Neem dan contact op! Er is meer mogelijk dan je denkt. 

Contactgegevens Cultuur: 

Telefoon: 06 83799753 
info@jongerencultuurfonds.nl 

Contactgegevens Sport: 

Telefoon: 06 20074161 
amsterdam@jeugdfondssport.nl 

Gratis kookworkshop:  

Op 5, 12 en 16 oktober vindt er voor kinderen in de leeftijd 8-16 jaar een gratis kookworkshop plaats. Zie onderstaande flyer voor meer informatie.  

foto nb 05 10 2022  

“Herfst op het Plein”:  

In de herfstvakantie zijn er dagelijks activiteiten voor kinderen van 4 t/m. 12 jaar die graag iets creatiefs willen doen. De toegang is gratis. Zie onderstaande flyer.  

NAN Herfstvakantie 265 x 195 mm copy  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning