Agenda, jarigen, afsluiting thema groepen 4, studiedag maandag 30 oktober, programma schoolmaaltijden, Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT), 

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Vrijdag 10 november  

Sint-Maarten  

Voor de leerlingen van groep 1 en 2  

Maandag 13 november  

Krakelingbezoek  

Voor de leerlingen van groep 3 en 4  

Donderdag 23 november 2023  

Studiedag team  

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Vrijdag 24 november  

Krakelingbezoek  

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 

Vrijdag 2 december  

Bekijken van surprises  

Voor de ouders van groep 5 t/m 8  

Maandag 4 december  

Sinterklaasviering  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

 

Jarigen: 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Elisa 7A, Charlie 3B, Dalano 3A, Nouraya 1/2B, Aleyna 1/2A, Jesslene 3B, Alper 3B, Ilhan 4B, Kerem 5B, Joshua 4A, Alexia 7B en Molly 1/2A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne en mooie verjaardag gewenst.  

Afsluiting thema groepen 4:  

Deze week hebben de groepen 4 het eerste thema van IPC: We zijn wat we eten...." afgesloten met het schrijven van een recept over groentensoep. Vervolgens hebben we de soep gemaakt volgens dit recept.  

Aankomende week beginnen we met ons nieuwe thema. Welke dat wordt is nog een verrassing.... 

1 4e37a7f4e8574865b918aba15ab114ab   1 4d75f86a9a0048f4be554b55dee37f09

Studiedag maandag 30 oktober: 

Afgelopen maandag heeft ons team een studiedag gehad. De inhoud van onze studiedag ging voor een groot deel over de theorie van onze IPC-methode en op welke wijze de leerwand met name van en door de kinderen wordt samengesteld. Ook hoe deze groeit en een rol speelt bij de voortgang van het thema. Daarnaast was er tijd de teksten van het Effectief Lezen (begrijpend lezen) te zoeken die verbonden zijn aan de thema's. Het was een bijzonder zinvolle dag en wij hopen dat u dit terug hoort in het enthousiasme dat wij zien bij de leerlingen als wij in de klas aan deze thema's werken. 

Programma Schoolmaaltijden:  

Beste ouder/verzorger, 

Uw school doet mee met het Programma Schoolmaaltijden. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen met voldoende eten naar school gaan. Met een gevulde maag kunnen kinderen namelijk beter leren. Veel ouders/verzorgers kunnen extra steun gebruiken, nu alles duurder wordt. Daarom krijgen alle ouders/verzorgers van deze school dit bericht. Dit filmpje legt het programma nog wat verder uit: https://schoolmaaltijden.nl/boodschappenkaart/ 

Hieronder vindt u de link en uitgebreide informatie in 4 verschillende talen. 

Bijlage_1_-_Registratie_Ouders_-_NL.pdf

Bijlage_1_-_Registratie_Ouders_-_EN.pdf

Bijlage_1_-_Registratie_Ouders_-_TR.pdf

Bijlage_1_-_Registratie_Ouders_-_AR.pdf

Bijlage_2_-_Infographic_Boodschappenkaart.pdf

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT): 

Op IKC Tuindorp streven wij er voortdurend naar om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op onze leerlingen. Kinderen verschillen sterk van elkaar en hun onderwijsbehoeften dus ook. Onze school komt daaraan tegemoet door Passend Onderwijs te bieden. Daarom maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dat systeem bestaat uit toetsen, observaties en registraties. We volgen onze leerlingen dus goed en op basis van die gegevens nemen we de juiste stappen. 

Als onderdeel van hiervan, nemen wij tevens in november de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, oftewel de NSCCT, af in de groepen 4 en 6. 

Wat houdt de NSCCT in? 

Deze korte klassikale test geeft in een uur een indruk van de vermogens van het kind om iets te leren en te begrijpen. Het is een test over het leggen van verbanden, relaties en dergelijke. Met andere woorden: wat het leerpotentieel van het kind is. Deze test blijkt een goede voorspeller van het schoolsucces te zijn. Het is dus geen toets over schoolvaardigheden (zoals lezen en rekenen). De schoolvaardigheden onderzoeken we met de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (Cito, methode, etc.). Uw kind hoeft ook niet voor de NSCCT te oefenen of te leren. Kinderen ervaren de test vaak als leuke puzzels die opgelost moeten worden. 

Samen met de toetsen uit het volgsysteem ontstaat er een heel compleet beeld. Dat beeld laat zien: 

- wat mogen we verwachten van het kind? Gemeten met de NSCCT toets. 

- wat zien we van het kind aan schoolvorderingen? Gemeten met de toetsen uit het volgsysteem. 

- hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling en werkt onze didactische aanpak bij taal en rekenen voor uw kind? 

Met de gegevens van de NSCCT, de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en onze eigen professionaliteit kunnen we vroegtijdig de juiste stappen nemen. 

Voor vragen over de NSCCT kunt u altijd contact opnemen met onze intern begeleiders, Michelle Tas (m.tas@askoscholen.nl) en Anouk van Gerwen (a.van.gerwen@askoscholen.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning