• Berichten

In Tuindorp Oostzaan, omgeven door groen en ruimte, staat IKC Tuindorp. Een IKC waar wij trots op zijn, waar kinderen samen spelen, leren, ontspannen en zich ontwikkelen. Op weg naar autonome en bewuste burgers. Samen met ouders, medewerkers en omgeving.

IKC Tuindorp is een complete organisatie waar Onderwijs, Ontwikkeling, Opvang & Ontspanning samenwerken vanuit één visie! Wij verzorgen onderwijs en opvoeding voor kinderen van 0 tot 13 jaar, 52 weken per jaar, van 7:30 uur tot 18:30 uur.

Wij bieden onze kinderen veiligheid en structuur. Wij zijn een hecht, jong team en gaan uit van ieders kwaliteit. Een IKC met veel tradities en activiteiten waar de kinderen, hun ouders en het team veel waarde aan hechten.

En lijkt het je leuk om bij ons te komen werken in een groep 1-2

Lees dan verder!

IKC Tuindorp kenmerkt zich door een grote diversiteit. De school trekt kinderen aan met verschillende culturele en sociale achtergronden.

Dit zorgt ervoor dat het werk op IKC Tuindorp afwisselend en uitdagend is. Het onderwijs dat aangeboden wordt, zorgt voor een stevige basis met veel aandacht voor de vakken rekenen en taal. Daarbij maken wij gebruik van het EDI-model. Daarbij zijn rekenen en begrijpend lezen onze speerpunten. We volgen momenteel studie om ons begrijpend leesonderwijs verder te ontwikkelen.

In de groepen 1-2 wordt op ieder gebied gewerkt vanuit thema’s middels IPC early years. In de groepen 3 t/m 8 wordt naast de basis tevens thematisch gewerkt volgens IPC.

IKC Tuindorp biedt onderwijs op maat met aandacht voor talentontwikkeling. Dit wordt vormgegeven middels vakdocenten voor gymnastiek, muziek en beeldende vorming, het Doelab, de Plusklas en het Leerlab.

Wij werken volgens de 6 principes van opbrengstgericht passend onderwijs en maken daarbij gebruik van de leerlijnen Parnassys voor de groepen 1-2 en Focus PO voor de groepen 3 t/m 8. De implementatie hiervan is dit schooljaar gestart.

Samen met de organisatie Eigen&Wijzer verzorgen wij een aantal BSO groepen, de TSO, 2 VVE groepen en 2 Kinderdagverblijfgroepen 0-4 jr. IKC Tuindorp ontwikkelt één doorgaande lijn op het

gebied van onderwijs en opvoeding en is zo een veilige omgeving waar kinderen zich ontwikkelen en opgroeien, als zij niet thuis bij hun ouders zijn.

 

Wij zoeken een collega die:

- 0,6 tot 1 fte inzetbaar is in de onderbouw

- Goed kan communiceren;

- Gestructureerd is;

- Stevig in zijn schoenen staat;

- Daadkrachtig is;

- Humor en relativeringsvermogen heeft;

- Kan reflecteren op zichzelf;

- Gericht is op samenwerking;

- Zich wil blijven ontwikkelen.

 

Wij bieden:

- Een organisatie met kinderen van 0 tot 13 jaar;

- Samenwerking met collega’s, IB-er, MT, expertleraren, diverse externen;

- Een hecht jong team, met veel gezelligheid;

- Sparren en samenwerken in een organisatie die staat voor gedeeld leiderschap;

- In de nabije toekomst een nieuw gebouw;

- Onderwijs gericht op ontwikkeling en toekomst;

-

Goede opleidingsmogelijkheden;

We ontvangen graag jouw cv en korte motivatie en stuur deze naar i.vander.wal@askoscholen.nl

Hierbij een korte impressie van ons IKC