Wat is een ouderraad?​​​​

De ouderraad (OR) wordt gevormd door een groep ouders die zich ten doel stellen om activiteiten voor kinderen op school (mede) te organiseren. Dit gebeurt momenteel o.l.v. door Ineke van der Wal, teamleider groep 1 t/m 4. Voor de OR-activiteiten wordt jaarlijks per kind een financiële bijdrage gevraagd om de activiteiten te kunnen bekostigen. Voor 2021/2022 bedraagt de ouderraadbijdrage 30 euro per kind voor het hele schooljaar.​

Wat doet de ouderraad?

Bij alle themafeesten en activiteiten is de OR actief, denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen,  Sint Maarten, sportdag en zomerfeest. Een groot deel van de museum- en theaterbezoeken worden door het schoolteam georganiseerd en vanuit de ouderbijdrage gefinancierd. 

Help mee!

De ouderraad kan altijd enthousiaste ouders gebruiken die het leuk vinden om aan een van de activiteiten deel te nemen. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of met Ineke van der Wal, teamleider (I.vander.Wal@askoscholen.nl)