Goed contact en open communicatie

Samen werken we aan de opvoeding van de kinderen. Het is van groot belang dat er een goed contact is tussen school en thuis. Dit is ook iets waar we de laatste jaren de nadruk op leggen. Wij stellen het op prijs als ook u ons van belangrijke gebeurtenissen op de hoogte stelt. We zijn voorstander van een open communicatie met ouders. Verder zijn we blij dat we op onze school vaak een beroep op ouders kunnen doen om ons te helpen.​

Op school maken wij gebruik van de app "Parro", welke ook vanaf een computer te openen is. 
Met Parro kunt u de dagelijkse activiteiten van uw kind op school volgen. U ontvangt bijvoorbeeld foto's of andere updates vanuit de groep. Ook kunt u zich  opgeven om mee te doen met activiteiten of u inschrijven voor ouderavonden of gesprekken. 

Voor meer informatie over Parro: klik hier