Vreedzame School

Op IKC Tuindorp werken wij met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap.

Vreedzame wijk

Dit wijkmanifest is gemaakt door de vreedzame kinderraad van de 7 scholen in Molenwijk, Tuindorp Oostzaan, Kadoelen en de Bongerd. De samenwerkende scholen zijn: IKC Tuindorp, de Bonkelaar, de Poolster, IKC Noordrijk, Mkc de Krijtmolen, de Twiskeschool en de Zeppelin. In de kinderraadsvergaderingen zijn de uitgangspunten bedacht en besproken onder begeleiding van de vreedzame wijk-coördinatoren Marcel Hillebrand (Docks) en Karin Voortman (Combiwel). De kinderen dragen deze uitgangspunten zo goed mogelijk uit in hun wijk en doen een oproep aan alle buurtbewoners om dit ook te doen. Het uiteindelijke ontwerp van het wijkmanifest is tot stand gekomen in samenwerking met Droogdok, een organisatie gericht op kunsteducatie, architectuur en design.

Bezoek de Facebookpagina van Droogdok  

Mediatoren

​Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het onder andere van belang dat een mens zijn eigen conflicten kan oplossen. Om onze leerlingen hierbij te helpen, hebben wij mediatoren aangesteld. Mediatoren zijn leerlingen die een speciale training hebben gevolgd, om andere leerlingen te helpen bij het oplossen van conflicten. Dit doen zij volgens een stappenplan. Wanneer kinderen een conflict hebben, kunnen zij terecht bij de mediatoren die die dag dienst hebben. Deze leerlingen zijn te herkennen aan een speciaal jasje. Bij de ingangen van de school hangen ook foto’s van hen.

Kinderraad

De Kinderraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij worden door hun klasgenoten verkozen tot klassenvertegenwoordiger. Deze leerlingen komen elke eerste maandag van de maand om 14.15 bij elkaar in het lokaal van juf Wendy om te vergaderen over belangrijke dingen omtrent de school. Leerlingen kunnen ideeën aandragen bij de klassenvertegenwoordigers van bovengenoemde groepen, zij zullen deze dan in de eerstvolgende vergadering bespreken. De kinderraad gaat ook bij het MT langs om te vergaderen.

Taakspel

​Taakspel stimuleert gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas. Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar of pedagogisch medewerker geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Interne contactpersonen

Binnen ons kindcentrum hebben wij 2 contactpersonen. U kunt met Michelle Tas of Ron van Beekhoven een afspraak maken wanneer u ergens tegenaan loopt en niet weet waar u terecht kunt. Ook kinderen kunnen met deze contactpersonen in gesprek gaan wanneer zij iets ( in vertrouwen ) willen delen. De contactpersoon zal op zoek gaan naar de juiste hulp. Soms is een luisterend oor genoeg.