Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het SOP van IKC Tuindorp bekijkt u via onderstaande link.

Naar het SOP