Lees-, reken- en ICT specialist​

Onze school heeft diverse specialisten in huis. Naast dat zij als leerkracht voor een groep staan, hebben zij een opleiding gevolgd in hun specialisme. Zij ondersteunen het team en zijn actief betrokken bij schoolbrede ontwikkelingen. Daarvoor schrijven zij plannen.

Tineke de Roo - leesspecialist
Stephanie van Zeijderveld - rekenspecialist
Marlous Reidsma- ICT specialist

Ouder- en kindadviseur

Sinds januari 2015 werkt er op alle Amsterdamse basisscholen een ouder- en kindadviseur. Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kunt u altijd bij de ouder- en kind adviseur terecht voor overleg of advies. Het kan gaan over pesten, opkomen voor jezelf of ruzies thuis. Maar een ouder- en kind adviseur kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. De ouder-/kind adviseur is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training.

De ouder- en kindadviseur werkt bij het ouder- en kind team (OKT) Noord-West. Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt zij spreekuur op school en in de wijk. De adviseur is onafhankelijk van school en maakt geen deel uit van het schoolteam. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school. Een ouder- en kindadviseur is er om ouders en kinderen goed en snel te helpen.

Op onze school zijn de ouder- en kindadviseurs Claudia Klomp (c.klomp@oktamsterdam.nl) en Bianca Bruinsma (b.bruinsma@oktamsterdam.nl). Op donderdagochtend zijn zij bij ons op locatie. 

Meer informatie over OKT