Onze visie op leren, ontwikkelen en samenleven​

Onze visie op leren, ontwikkelen en samenleven richt zich op 3 onderwijskundige ijkpunten.

1 Kwalificatie
We vinden het belangrijk dat onze kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 kennis, vaardigheden en houdingen verwerven in ons kindcentrum.
Wij bieden een stevige basis aan. De kennis en vaardigheden om goed te kunnen lezen, schrijven, spellen en rekenen. Dit betekent dat wij hieraan veel tijd en aandacht besteden.
Naast deze belangrijke basiskenmerken hebben wij aandacht voor elk positief talent dat een kind bezit en doen wij aan brede talentonwikkeling onder leiding van vakbekwame leerkrachten. Denk hierbij aan: bewegingsonderwijs, muziekonderwijs, beeldende vorming, drama en natuurlessen in de schooltuinen.

2 Socialisatie
Zij zullen zich binnen een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot sociale, culturele burgers. Leren hoe zij zich binnen de wereld kunnen bewegen.
Ons doel is om alle kinderen te leren omgaan met de wereld om zich heen. Om te leren nadenken over wat er speelt in de wereld. Hoe je omgaat met elkaar, de natuur, tradities, religies, je directe omgeving en de planeet. Welke rol heb je hier zelf in en wat verwacht je van de ander? Denk hierbij bv aan het thema Duurzaamheid.

3 Persoonsvorming
De derde, die wij zien wij als zeer belangrijke pijler richt zich op het ontwikkelen van persoonsvorming. Denk hierbij aan het vergroten van je zelfstandigheid, je verantwoordelijkheid en volwassenheid.
Bij ons leren kinderen bewust worden van zichzelf, met als doel om zich te ontwikkelen tot volwassen burgers die zelfstandig en verantwoordelijk opgroeien. Het vergroten van je persoonsvorming zal als een rode draad door ons onderwijs zichtbaar zijn en wordt niet los aangeboden in het curriculum.

  • Vertrouwen (in je zelf en in je omgeving)
  • Samen (samen werken, leren en leven)
  • Eigenaarschap (vergroten van intrinsieke motivatie en medeverantwoordelijk voelen voor je eigen ontwikkeling, regie voeren op je eigen ontwikkeling)
  • Authenticiteit (zijn wie je bent!)

plaatje2