​​​​​​Kennismaken met IKC Tuindorp

Op deze data bent u van harte welkom bij ons op school voor een rondleiding en verdere informatie.

  • maandag 30/8/2021 van 9 tot 11
  • woensdag 22/9/2021 van 9 tot 11
  • donderdag 14/10/2021 van 9 tot 11
  • maandag 8/11/2021 van 9 tot 11
  • woensdag 15/12/2021 van 9 tot 11
  • donderdag 13/1/2022 van 9 tot 11 
  • woensdag 16/2/2022 van 9 tot 11
  • maandag 14/3/2022 van 9 tot 11
  • woensdag 13/4/2022 van 9 tot 11
  • donderdag 2/6/2022 van 9 tot 11

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.
Ouders die hun kind aanmelden bij ons kindcentrum hebben voorrang.


Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
uw kind zit op een IKC;
de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.
Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017: 4 maart 2021
kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018: 3 juni 2021
kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018: 4 november 2021

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt volgens de onderstaande volgorde.
Voor de 1E voorkeur gaat dit als volgt:
Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft plaatsgarantie.
a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Intergraal Kindcentrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
Het kind heeft de school als voorrangsschool.
Het kind heeft geen voorrang op deze school Daarna worden aanmeldingen die niet op de 1E voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
Het kind heeft een voorrangsschool als 2E t/m 10E voorkeur.
Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10E voorkeur.
Op dit moment verwachten wij dat wij alle kinderen kunnen plaatsen

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie
voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Ouders die hun kind, ouder dan 4 jaar, in willen schrijven moeten rekening houden met het volgende.
Nadat wij een gesprek hebben gehad, waarin gesproken is over uw motieven om van school te veranderen en de ontwikkeling van uw kind nemen wij altijd eerst contact op met de school van herkomst en vragen een onderwijskundig rapport op. Hierna willen wij zelf ook nog een aantal toetsen doen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Nu kunnen wij onder andere goed bepalen in welke groep wij uw kind het beste kunnen plaatsen. Pas op dit moment in de procedure kunnen wij bepalen of we een plekje hebben. Al worden ouders wel vanaf het begin op de hoogte gesteld in welke groep er eventueel nog ruimte is en welke groep op grond van het leerlingenaantal vol is. Kinderen die tijdens een verwijzingsprocedure (richting het SBO of andere vorm van speciaal onderwijs) van basisschool veranderen moeten rekenen op een speciale procedure of voorwaardelijke inschrijving, waarbij het bevoegd gezag (het bestuur) eventueel betrokken kan worden.​​​