Schooltijden IKC Tuindorp

De kinderen gaan alle dagen van 8.30 - 14:15 naar school, er wordt geluncht met de leerkracht. De deuren gaan 's ochtends om 8:20 open en de lessen zullen om 8:30 starten.

Huiswerk

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen af en toe huiswerk mee. Dit varieert van leerwerk voor toetsen, tot opdrachten (af)maken. Dit is, ter voorbereiding op het VO, waar leerlingen dagelijks huiswerk zullen krijgen. In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen ook 'les' in het plannen van hun huiswerk in een echte agenda.