• Nieuws

Agenda, jarigen, vakanties, studie en extra vrije dagen schooljaar 2021-2022, start schooljaar 2021-2022, nieuwbouw nieuws, oproep voor een naaimachine, informatiefilm.

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Vrijdag 10 september  

Studiedag team  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij  

Maandag 13 t/m vrijdag 17 september  

Oudergesprekken u ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro  

Voor ouders van leerlingen groep 1 t/m 7  

     

Jarigen:  

De jarigen van deze week zijn: James 3A en Deshano 6B. Beide van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.  

Vakanties, studie en extra vrije dagen schooljaar 2021-2022. 

Hieronder vindt u de data van de vakanties, studie en extra vrije dagen voor komend schooljaar. Eventuele aanvullingen of wijzigingen maken wij kenbaar via de nieuwsbrief.  

Vakanties: 

Herfstvakantie 

16-10-2021 t/m 24-10-2021 

Kerstvakantie 

25-12-2021 t/m 09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 

19-02-2022 t/m 27-02-2022 

Goede Vrijdag/Pasen 

15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie (inclusief Koningsdag) 

23-04-2022 t/m 08-05-2022 

Hemelvaart 

26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinksteren 

06-06-2022 

Zomervakantie 

16-07-2022 t/m 28-08-2022 

Studie en extra vrije dagen: 

10-09-2021 

Vrijdag  

Studiedag  

25-10-2021 

Maandag  

Studiedag 

24-12-2021 

Vrijdag  

Dag voor de kerstvakantie 

28-02-2022 

Maandag  

Studiedag 

14-04-2022 

Donderdag  

Studiedag 

15-06-2022  

Woensdag  

Studiedag  

16-06-2022 

Donderdag 

Studiedag 

17-06-2022 

Vrijdag  

Studiedag 

15-07-2022 

Vrijdag  

Dag voor de zomervakantie  

De leerlingen hebben deze dagen geen school en zijn vrij. 

Start Schooljaar 2021-2022: 

Maandag is iedereen weer enthousiast gestart in z'n nieuwe groep aan het nieuwe jaar en iedereen is natuurlijk nieuwsgierig hoe dit jaar zal verlopen. Voor nu zijn de maatregelen voor het basisonderwijs hetzelfde als voor de zomervakantie. Hieronder kunt u vinden wat dit voor IKC Tuindorp betekent en naar de mogelijkheden die wij gekozen hebben: 

Ophalen en brengen van uw kinderen  

Alle groepen hebben een 'eigen' in-en uitgang. Dit staat op alle deuren vermeld en zij hetzelfde als vorig schooljaar. Aan ouders vragen wij om de 1,5 meter afstand te respecteren en snel naar huis te gaan. Het is de bedoeling dat u zo kort mogelijk bij de school staat. Kijk daarom goed of uw kind zelf van en naar school kan gaan. De school is voor alle kinderen uit op de normale tijden.  

Mag een kind met een verkoudheid naar school? 

Ja, kinderen onder de 12 hoeven bij verkoudheidsklachten niet thuis te blijven. Kinderen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Kinderen kunnen worden getest. U houdt uw kind dan thuis, totdat er een uitslag is. Het kind blijft ook thuis als er een huisgenoot is met corona.  

Klas in quarantaine  

Bij een positief geteste leerling zal de klas in quarantaine moeten. Op de vijfde dag wordt aangeraden om dan te testen. Het testen is niet verplicht en wordt niet door de school gedaan. De leerlingen die negatief testen, zijn weer welkom op school. De leerlingen die niet zijn getest blijven vijf dagen extra in quarantaine. De betreffende klassen zullen via de e-mail op de hoogte worden gesteld van de besmetting. Aan de klas die in quarantaine zit, wordt afstandsonderwijs aangeboden. Er is geen noodopvang. 

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?  

Kinderen in kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ook hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van leraren en ander onderwijspersoneel. Volwassenen (onderwijspersoneel en ouders) moeten onderling nog wel de afstand van 1,5 meter bewaren. 

Toegang tot het gebouw en hygiëne 

De ouders krijgen beperkt toegang tot het gebouw. U mag in de ochtend nog niet mee naar binnen. 1,5 meter afstand houden is dan moeilijk te doen. Als u ziek bent, mag u de school niet in. Ouders mogen op afspraak (gesprek, rondleiding, bezoek) of met een gerichte taak (luizenmoeders, bibliotheek) wel de school in. Er blijft extra aandacht voor hygiëne en ventilatie. 

Wel wordt u in de gelegenheid gesteld om uw kind(eren) 1x naar de klas te brengen. Via Parro ontvangt u maandag een bericht waarmee u zich per kind inschrijft om van 25-08 t/m 10-09, tussen 8.20 en 8.30 met uw kind mee te lopen naar de groep, even kort te zien in welk lokaal en op welke plek uw kind zit. U betreedt en verlaat de school via de ingang die voor deze groep beschikbaar is. Dit betekent dat per dag, per groep 4 ouders in de gelegenheid zijn om de school te betreden zodat iedereen de 1,5 meter in acht kan nemen. Als u zich heeft ingeschreven ontvangt u van de leerkracht een bevestiging. De ouders die een bevestiging hebben ontvangen, zijn van harte welkom! 

Ergens rond half september ontvangt u een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek. Dit vindt 'live' plaats op school en daarbij mogen beide ouders en de leerling aanwezig zijn. 

De informatieavond kan nog niet 'gewoon' op school i.v.m. de groepsgrootte. Er wordt net als vorig schooljaar een algemene film gemaakt die met iedereen gedeeld wordt. Daarbij wordt een digitale informatieavond via TEAMS georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de leerkrachten groep specifieke zaken en kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen. 

Uiteraard wachten wij de ontwikkelingen af en passen wij zaken waar nodig aan ná 20-09-2021. 

Verjaardagen 

De verjaardagen mogen worden gevierd in de klas. Het hoeft niet meer een ingepakte traktatie te zijn. Wij geven de voorkeur aan een gezonde traktatie en één traktatie. De kinderen mogen weer ‘de klassen rond’. 

Nieuwbouw Nieuws 

Kort voor de zomervakantie is het voorlopig ontwerp zover ontwikkeld dat dit naar de gemeente is gestuurd. Hier ligt het nu in afwachting van de beoordeling zodat het ontwerp doorontwikkeld kan en wij u ook meer informatie kunnen geven over het tijdspad en de planning wanneer een en ander plaatsvindt. Er is positief nieuws over de tijdelijke huisvesting. Tot nu toe zocht de gemeente naar een plek waarop zowel de tijdelijke huisvesting van de Poolster als IKC Tuindorp moest worden gerealiseerd. Dit is veranderd. InNoord, het bestuur van de Poolster, ziet mogelijkheid om de tijdelijke huisvesting op ‘eigen terrein’ te plaatsen. Daardoor is er nu alleen een plek nodig voor IKC Tuindorp en hopen wij dat de gemeente die binnenkort vindt in de omgeving van waar de school nu staat. 

Oproep voor een naaimachine!!!! 

Voor ons DoeLab zijn wij op zoek naar een goed werkende elektrische naaimachine. Wie kan ons daarmee helpen? Neem dan contact op met Wendy Liffmann; w.liffmann@askoscholen.nl Zij is onze leerkracht van ons DoeLab en wil dit jaar graag met haar groepen aan de slag met o.a. een naaimachine. 

Informatiefilm! 

Ook dit jaar zijn wij van plan een informatiefilm over IKC Tuindorp te maken. Het wordt een algemene film over zaken die het hele IKC betreffen. Tijdens de opnames komen alleen leden van ons team specifiek in beeld. Het is wel mogelijk dat er leerlingen tijdens de opnames op de achtergrond te zien zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft moet u dit uiterlijk maandag 30 augustus kenbaar maken bij de leerkracht. Wij doen ons uiterste best hier dan rekening mee te houden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning.