• Nieuws

Agenda, jarigen, Sinterklaas is in het land!, surprises, "Discussiëren, kun je leren", nieuws voor groep 8, verkeerssituatie rondom school. 

 

Agenda: 

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Maandag 16-11 

Lootjes trekken 

Leerlingen groep 5 t/m 8 

Donderdag 26-11 

Schoen zetten 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Donderdag 3-12 

Inleveren surprise+gedicht 

Leerlingen groep 5 t/m 8 

Vrijdag 4-12 

Sinterklaasfeest 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

VVE 

Woensdag 16-12 

Kerstviering 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Donderdag 17-12 

Kerstlunch 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Zaterdag 18-12 t/m zondag 03-01 

Kerstvakantie 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Maandag 04-01 

Studiedag team 

Alle leerlingen groep 1/m 8 zijn vrij. 

 

Jarigen  

De jarigen van deze week zijn: Nizar 1/2A, Dounia 5B, Mason 1/2C, Mohammed 1/2C, Shirayna 5A, Deseo 8B, Rami 3A, Ahmed 5A, Nourhan 5B, Gianneala 6A en Chimerika 3B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

 

Sinterklaas is in het land! 

Gelukkig, ondanks wat problemen onderweg, is Sinterklaas weer in het land! 

Wij hebben contact met hem gehad en hij komt ons met plezier bezoeken op vrijdag 4 december. 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zal het dit jaar i.v.m. corona wat anders zijn dan u gewend bent, maar dat maakt het Sinterklaasfeest niet minder leuk! 

Er zal bijvoorbeeld geen gezamenlijke aankomst op het schoolplein plaatsvinden en het snoepgoed zal verpakt uitgedeeld worden.  

Deze week gaan wij er met alle kinderen voor zorgen dat onze school prachtig versierd wordt voor 4 december.  
Wij zullen ouders/verzorgers zo veel mogelijk op de hoogte houden via de nieuwsbrief en Parro!  

Groetjes, de Sintcommissie. 

 

Surprises: 

Op maandag 16 november worden in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken en maken de kinderen een surprise met een gedicht. Op 3 december neemt iedereen zijn verrassing mee naar school en op 4 december worden alle gedichten voorgelezen en de surprises uitgepakt. Om iedereen op weg te helpen hoe je een surprise en een gedicht maakt, hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een brief van Sinterklaas gekregen met daarop tips en websites. Lootje en brief neemt uw kind dus op 16-11 mee naar huis! Begeleidt u uw kind alstublieft bij het maken van de surprise en het gedicht. 

U ontvangt op 3 december in Parro een filmpje waarin u kunt zien hoe mooi alles eruitziet. Ook op 4 december zullen wij u zoveel mogelijk laten meegenieten van het feest. 

 

“Discussiëren, kun je leren”: 

Als aanvulling op onze lessen Vreedzame School bieden wij de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 masterclasses aan van “Discussiëren, kun je leren”. 

Discussiëren kun je leren is een bewezen effectieve methode voor burgerschap. Leerlingen leren op constructieve wijze te discussiëren. Ze leren goed naar elkaar te luisteren, begrip te hebben voor een ander standpunt en te accepteren dat je het soms niet met elkaar eens bent. 

De afgelopen maand hebben de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 deelgenomen aan de lessen van “Discussiëren, kun je leren”. Op vrijdag 27 november sluiten we deze lessen af, middels een debatbattle. 

Vanwege COVID-19 kunnen dit jaar helaas geen ouders bij de battle aanwezig zijn. Wij zullen een filmpje op Parro zetten, zodat u onze debathelden toch in actie kunt zien. 

 Afbeelding1_copy.png

Nieuws voor groep 8:  

Vorige week donderdag hebben alle ouders van de leerlingen in groep 8 een e-mail ontvangen met informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs.  

In deze e-mail stond een link naar een informatiefilm over verschillende scholen in Amsterdam-Noord en kreeg u informatie over de keuzegids en de open dagen.  

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met één van de leerkrachten, onze intern-begeleider Hanneke Plaizier of met Petra van Urk, teamleider van de bovenbouw.  

 

Verkeerssituatie rondom school: 

Regelmatig ontvangen wij berichten van ouders en kinderen over de onveilige verkeersituatie rondom onze school. Hierover berichtten wij u eerder in de nieuwsbrief en kinderen hebben een actie rondom de school gevoerd en ouders verzocht hun auto op een veilige plek te parkeren. 

Wij begrijpen dat de parkeerplaatsen dichtbij IKC Tuindorp beperkt zijn. Daarom adviseren wij ouders die met de auto komen op tijd van huis te vertrekken, dat mocht er geen plek zijn direct rondom de school, zij de tijd hebben een stukje te lopen. 

Toch lukt dit regelmatig niet en staan veel auto's op plekken waardoor kinderen niet veilig over kunnen steken, zij het fietspad niet op kunnen of niet veilig naar de ingang van de school kunnen. 

IKC Tuindorp en ook diverse ouders hebben daarom in het belang van de kinderen, contact gezocht met de gemeente voor hulp bij het oplossen van dit verkeersprobleem. 

Hierdoor is Handhaving regelmatig in de omgeving van ons gebouw aanwezig. Zij zijn er om ervoor te zorgen dat de verkeersituatie rondom IKC Tuindorp voor alle kinderen veilig is. 

U heeft hier wellicht soms 'last' van, omdat u iets verder van school een parkeerplaats moet zoeken, maar de veiligheid van de kinderen staat bij ons voorop! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning