• Nieuws

Jarigen, Sint-Maarten, ontwikkelingen Corona en bezetting groepen, telefoons, smartwatches, de verantwoording en de afspraken, ouderbijdrage en kosten festiviteiten. 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Isis 7A, Jennah 3B, Isaiah 3B en Zacarias 3A. Allemaal van harte gefeliciteerd en natuurlijk een fijne verjaardag gewenst.  

Sint-Maarten

Zoals u in de media en vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zal Sint-Maarten dit jaar anders gevierd worden. Via Parro blijft u op de hoogte hoe het feest er bij ons op school uitziet. 

Ontwikkelingen Corona en bezetting groepen 

Het komt regelmatig voor dat een collega met lichte verkoudheidsklachten afwezig is, doordat deze collega zich laat testen op Corona. Tot nu toe zijn alle testuitslagen van onze collega's negatief en konden zij na de uitslag gewoon weer aan de slag. 

Wanneer een huisgenoot van een collega wordt getest, is de collega ook afwezig.  

Daarnaast zijn er, net als in andere jaren, soms ook leerkrachten afwezig n.a.v. andere zaken. 

Middels dit bericht willen wij u informeren hoe wij handelen wanneer we te maken hebben met een tekort aan personeel. Wij zullen het onderwijs zoveel mogelijk doorgang geven, maar zijn soms genoodzaakt dit anders vorm te geven. Heeft u vragen of tips? U kunt altijd bellen of mailen. 

Mogelijkheid 1: 

Om lesuitval te voorkomen en ervoor te zorgen dat het onderwijs in de groepen zoveel mogelijk doorgaat, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. 

In deze tijd van lerarentekort is er echter met regelmaat geen invaller te krijgen. We zoeken dan naar een interne oplossing. 

Soms komt een leerkracht, die normaliter parttime werkt, één of meerdere dagen extra werken. Vaker gebeurt het dat één van de ambulante collega’s gevraagd wordt voor de groep te staan; het normale werk van deze collega gaat dan niet door. 

Om een paar voorbeelden te geven: de leerkracht van de plusklas, het Doelab, de schakelklas, een IB-er, de taal- of rekenspecialist of een directielid laat het eigen werk liggen en gaat een dag voor de groep. 

Wij verdelen dit met elkaar zo evenredig mogelijk. 

Dit betekent wel dat als u een kind heeft dat specifieke hulp, ondersteuning of uitdaging nodig heeft, dit niet altijd zoals afgesproken en gecommuniceerd, geboden kan worden. 

Mogelijkheid 2: 

Mocht de uitval van leerkrachten zich door Corona extreem ontwikkelen en wij de vervanging niet meer rondkrijgen zoals hierboven beschreven; zijn wij helaas genoodzaakt om aan ouders te melden dat groepen niet naar school kunnen komen.  

Wij kiezen in zo’n situatie voor een oplossing, waarbij alle leerlingen evenveel onderwijs krijgen. 

Wij geven u een voorbeeld: Als meerdere leerkrachten uitvallen, maar er zijn voldoende leerkrachten om van twee groepen, één van de twee groepen wél naar school te laten gaan, dan komt er een rooster waarbij de twee groepen evenredig veel dagen naar school komen voor onderwijs van de leerkracht in de groep. De overige dagen wordt dan thuisgewerkt aan huiswerkopdrachten en digitale verwerking. 

Mocht dit laatste nodig zijn, dan wordt u daarover op tijd door ons geïnformeerd. 

Telefoons, smartwatches, de verantwoording en de afspraken

Zoals u weet is een afspraak bij ons op school dat tijdens de lesuren en het aanwezig zijn in ons gebouw, het gebruik door kinderen van mobiele telefoons niet is toegestaan. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat er geen opnames gemaakt worden en er in geval van communicatie dit direct is en uitsluitend met personen die op school aanwezig zijn. 

Als het nodig is en na overleg met de leerkracht, bellen kinderen soms hun ouders met hun mobiele telefoon. De telefoons worden bij binnenkomst in de klas op een afgesproken plek bewaard, totdat de kinderen weer naar huis gaan. 

Sinds kort zien wij ook regelmatig smartwatches met dezelfde functies als een mobiele telefoon. Voor deze smartwatches gelden dezelfde regels als de mobiele telefoon en worden dus bij binnenkomst opgeruimd op de afgesproken plek in de klas. 

Daarnaast is het belangrijk voor u als ouder om te weten dat IKC Tuindorp op geen enkele manier verantwoordelijk kan zijn voor het kwijtraken, beschadigen of kapotgaan van dergelijk apparatuur. 

In veel gevallen is dan ook het advies dit thuis te laten. 

Ouderbijdrage en kosten festiviteiten 

Op dit moment heeft ongeveer 55% van onze ouders de ouderbijdrage (€ 30,- per leerling) betaald waarmee wij de kosten betalen voor diverse festiviteiten. Om u een idee te geven waaraan uw bijdrage tot nu toe is besteed noem ik: de opening van de Kinderenboekenweek, het aanschaffen van alle bekroonde kinderboeken voor de bibliotheek, traktatie en aankleden Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst. 

Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat uw bijdrage echt nodig is om de onkosten die hiervoor gemaakt zijn te bekostigen. 

Dus mocht u nog niet betaald hebben dan hopen wij de ouderbijdrage snel van u te ontvangen op rekening: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz. IKC Tuindorp o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).  Als u een stadspas heeft, kunt u op maandag, dinsdag of woensdag langskomen bij Anja Vredevoort om uw pas te laten scannen en zo de betaling te voldoen.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning