• Nieuws

Agenda, jarigen, winterpret, voorjaars lunch,

vakantie, ter herinnering: vakanties, studie en extra vrije dagen, rapportgesprekken, rapport. 

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Vrijdag 19 februari  

Voorjaars Lunch  

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Maandag 22 februari t/m vrijdag 05 maart  

Voorjaarsvakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Dinsdag 23 maart  

Schoolfotograaf  

Geen gym vandaag! 

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Vrijdag 26 maart 

Studiemiddag vanaf 12.00 uur!  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

vrij vanaf 12.00 uur  

Donderdag 1 april  

Studiedag team 

Leerlingen groep 1/m 8 vrij 

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april  

Goede Vrijdag en eerste Paasdag 1e schooldag  

Leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 

 

Jarigen  

De jarigen van deze en de komende twee weken zijn: Ashley 1/2D, Ramiro 7A, Chloë 8A, Daley 5A, Maroua 8A, Roemer 6A, Abigail 6A, Divain 1/2B, Aya 5B, Jonny 4B, Thomas 1/2D, Mary 5B, Gene 7A, Emirkerim 5A, Jill 8A, Cameron 3B en Yassin 1/2A. Allemaal van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe.  

Winterpret 

De mail-inbox van juf Doritha is overstroomd met vele gave foto's van sneeuwpoppen en winterpret. Er waren meer dan 60 inzendingen! We hebben enorm genoten van alle inzendingen en hebben nog wat extra tijd nodig om te beslissen wie er hebben gewonnen. 

Op 8 maart worden in de Nieuwsbrief de winnaars bekend gemaakt in drie verschillende prijscategorieën, namelijk:  

  • De mooiste sneeuwpop 
  • De gaafste iglo 
  • De meest originele winterpret 

Voorjaars Lunch  

Wij hebben besloten de uitgestelde (kerst) lunch voor de leerlingen a.s. vrijdag, de dag voor de voorjaarsvakantie, in te plannen. Dit betekent dat de leerlingen vrijdag geen lunch of pauzehapje mee hoeven te nemen. Wij zorgen dat er voldoende lekkers tijdens de lunch voor alle leerlingen op tafel staat.  

Vakantie  

Eind van deze week gaat de voorjaarsvakantie in.  De voorjaarsvakantie is van 20 februari t/m vrijdag 7 maart. Wij hopen dat eenieder geniet van deze twee weken vakantie. Maandag 8 maart is vervolgens weer de eerste schooldag.    

Ter Herinnering: vakanties, studie en extra vrije dagen schooljaar 2020-2021 

Omdat wij toch nog vragen hebben gekregen over de vakantie hierbij nogmaals het overzicht van de resterende vakantie en studiedagen van dit schooljaar. 

Vakanties: 

Voorjaarsvakantie 

20-02-2021 t/m 07-03-2021 

Goede Vrijdag/Pasen 

02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Koningsdag 

27-04-2021 

Meivakantie (inclusief Hemelvaart) 

01-05-2021 t/m 16-05-2021 

Pinksteren 

24-05-2021 

Zomervakantie 

10-07-2021 t/m 22-08-2021 

Studie en extra vrije dagen/uren: 

26-03-2021 

Vrijdag (leerlingen hebben tot 12.00 uur school). 

Studiemiddag  

01-04-2021 

Donderdag 

Studiedag 

14-06-2021 

Maandag 

Studiedag 

15-06-2021 

Dinsdag 

Studiedag 

09-07-2021 

Vrijdag (leerlingen hebben tot 12.00 uur school) 

Middag voor de zomervakantie 

De leerlingen hebben deze dagen geen school (of tot 12.00 uur) en zijn vrij. 

Rapportgesprekken 

Vanaf deze week kunt u zich via Parro inschrijven voor het rapportgesprek. Deze gesprekken vinden plaats van maandag 08 tot en met vrijdag 13 maart. 

Deze gesprekken worden gevoerd via Teams. U ontvangt hiervoor een link via de mail van de leerkracht van uw kind. 

Rapport 

Alle leerlingen, wiens ouders zich hebben ingeschreven voor een rapportgesprek, krijgen hun rapport op maandag 8 maart mee naar huis. 

CITO-resultaten: 

In dit rapport vindt u net als anders een weergave van de schoolontwikkeling van uw kind. U zult zien dat de CITO-resultaten hierin ontbreken. In verband met COVID-19 en de periode van lockdown zijn de CITO-toetsen verlaat. Wanneer we het rapport uitgeven zijn de resultaten daardoor nog niet bekend. 

Wij hebben ervoor gekozen de rapporten en bijbehorende gesprekken niet uit te stellen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u als ouder, zeker in deze tijden waarin u de school niet kunt betreden, behoefte heeft aan een oudergesprek. 

Toelichting bij rekenscores: 

Zoals u wellicht al heeft vernomen, zijn wij dit schooljaar overgestapt naar de rekenmethode Getal & Ruimte junior. Wij zijn erg enthousiast over de rekenmethode. Echter ervaren wij dat een overstap naar de nieuwe methode wel tijd nodig heeft. Het instapniveau in deze rekenmethode ligt hoger, waardoor wij aan het begin van het jaar tegen hiaten zijn aangelopen. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, trekken wij extra tijd uit voor de onderdelen die nog niet worden beheerst door de kinderen. Naast de hiaten wordt in deze rekenmethode ook anders gewerkt. Niet alleen het antwoord op de som, maar ook het proces om tot het antwoord te komen is belangrijk. Deze moet worden genoteerd en wordt naast de som ook beoordeeld. Ook nieuw aan deze methode is dat er structureel aandacht is voor verhaaltjessommen. Wij vinden het goed dat bovenstaande punten extra aandacht krijgen bij de rekenlessen. Ondanks de inzet van de kinderen en de leerkrachten is de overstap groot. Wij vinden het niet reëel om de kinderen op dit moment te beoordelen. Om die reden hebben wij op dit tussenrapport geen beoordeling gegeven voor rekenen.  

Om toch een beeld te krijgen van het rekenniveau van uw kind beschrijft de leerkracht een aspect dat goed gaat en een aspect dat nog aandacht vereist. 

Dit geldt niet voor de leerlingen van de groepen 3 en 4. Voor deze kinderen is de methode gewoon nieuw en is er niet of nauwelijks sprake van een overstap. Bij hen vindt u de cijfers wel.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning