• Nieuws

Agenda, jarigen, studiedag, agenda & map leerlingen, informatiefilm en startgesprekken, ouderhulp, uitval leerkrachten

Agenda

 • Woensdag 16 september: studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij
 • Maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober: startgesprekken: ouders ontvangen via Parro een uitnodiging, ouders groep 1 t/m 8
 • Vrijdag 9 oktober: studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij
 • Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober: Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij

Jarigen

De jarigen van deze week zijn: Jay Milayno 3A, Jean Paul 1/2B, Ela 3A, Amira 3A, Ayoub 3B, Jessy 3A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Studiedag

A.s. woensdag, 16 september, zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.

Agenda en map leerlingen groep 6-7-8

Beste ouders/verzorgers,

Op IKC Tuindorp vinden we het belangrijk om onze leerlingen te leren leren. U kunt daarbij denken aan leren plannen, het maken van aantekeningen en deze overzichtelijk en gestructureerd bewaren. We bereiden onze leerlingen zo stapsgewijs voor op het voortgezet onderwijs.

Op het voortgezet onderwijs nemen leerlingen dagelijks hun schoolboeken mee. Wij laten de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hieraan wennen door hen iedere dag een agenda en map mee te laten nemen. Deze vervoeren zij in een stevige rugtas.

U kunt de volgende zaken terugvinden in de agenda:

 • Inloggegevens;
 • Huiswerk;
 • Werk dat het kind nog moet afmaken;
 • Toetsen;
 • Spreekbeurten;
 • Gymnastiek, schooltuinen, verjaardagen e.d.

U kunt de volgende zaken terugvinden in de map:

Lesdoelen met bijbehorende voorbeelden voor rekenen, spelling en taal;
Handige (uitleg)bladen;
Woordenschatwoorden om uit het hoofd te leren;
Eventuele extra oefeningen of huiswerk.

Wij raden u als ouder aan om regelmatig samen met uw zoon of dochter de map en agenda te bekijken. Zo blijft u op de hoogte van belangrijke afspraken, het huiswerk en de lesdoelen die behandeld worden in de klas.

Mocht uw zoon of dochter nog geen agenda en 23-ringsmap hebben, vragen wij u deze zo spoedig mogelijk aan te schaffen.

Met vriendelijke groet,
Petra van Urk, Teamleider Bovenbouw

Informatiefilm en Startgesprekken

Ons team is druk bezig om een film te maken en in deze film ontvangt u informatie die tot nu toe op de jaarlijkse informatieavond met u gedeeld werd. Wij verwachten dat de film in de loop van de volgende week klaar is en dan met u gedeeld wordt via een link die u van ons ontvangt.

In overleg met ons bestuur en ons team hebben wij besloten dat mits de maatregelen rondom Corona niet worden aangescherpt, wij de startgesprekken die gepland staan in de week van 28-09-20 tot en met 02-10-20 door willen laten gaan.

Om deze gesprekken door te laten gaan en het voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er rondom deze gesprekken een aantal afspraken.

Hieronder vindt u de afspraken:

 • U wordt door de leerkracht via Parro uitgenodigd voor het gesprek;
 • Na de inschrijving ontvangt u een persoonlijke uitnodiging waarop nogmaals de afspraken staan waarmee u akkoord gaat;
 • U wordt gevraagd op tijd aanwezig te zijn en na afloop direct te vertrekken;
 • Er mag 1 ouder/verzorger bij het gesprek aanwezig zijn, samen met uw kind;
 • Voor elk gesprek betreedt u de school via de daarvoor aangegeven deur en houdt u zich aan de aangegeven looprichting. Ook als u meerdere gesprekken heeft houdt u zich aan de aangegeven ingang en looprichting ;
 • Vooraf aan het gesprek vult u het bezoekersregistratieformulier in;
 • In het lokaal neemt u plaats op de plek die de leerkracht aangeeft;

Vooraf aan het gesprek ontvangt u een formulier om het gesprek voor te bereiden. Mocht u n.a.v. de informatiefilm vragen hebben, dan kunt u deze meenemen naar het gesprek. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat de gesprekken alleen kunnen plaatsvinden als iedereen de afspraken respecteert. Nu het virus rondom Amsterdam flink de kop op steekt, vinden wij het belangrijk dat iedereen gezond blijft en het onderwijs zoveel mogelijk gewoon doorgaat.

Ouderhulp

Als straks de film klaar is en de gesprekken gevoerd zijn, zullen wij overleggen welke oudercontacten en of ouderhulp binnen school de komende tijd nodig of mogelijk, zoals in de bibliotheek en Luizenpluizers.

Op dit moment lenen de kinderen boeken uit onze schoolbibliotheek o.l.v. de leerkracht.

Voor het controleren op luizen zijn wij aangewezen op u als ouder en hopen en verwachten wij dat iedereen zijn eigen kind controleert en waar nodig behandeld.

Uitval leerkrachten

Vorige week heb ik u geïnformeerd over op welke wijze ons IKC er alles aan doet om in geval van leerkrachten die ziek zijn of thuis zijn omdat zij getest moeten worden, de groepen opgevangen worden. Ook deze week zijn een aantal collega's niet op school aanwezig. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen wij ervoor zorgen dat elke groep bemand is en er geen groepen naar huis gestuurd worden.

Mocht dit wijzigen dan hoort de desbetreffende groep dit via Parro.

Met vriendelijke groet,

Namens het team, Doritha de Koning