• Nieuws

 

Agenda, jarigen, belangrijk!, Kinderboekenweek 2020, vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021, informatiefilm, vast voor in de agenda. 

Agenda 

  • Maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober: startgesprekken, voor ouders van groep 1 t/m 8  
  • Vrijdag 9 oktober: studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 
  • Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober: herfstvakantie, alle leerlingen zijn deze dag vrij  

Jarigen  

De jarigen van deze week zijn: Joah1/2B, Nadia 7B, Nasri 1/2A, Ziad 6A, Séan 7B, Amira 4B, Imro 7B, Cas 4A en Mayson 4B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

BELANGRIJK! 

Volgende week vinden de startgesprekken plaats voor de ouders en leerlingen van de groepen 1 t/m 7. 

Veel ouders hebben zich al ingeschreven via PARRO. Deze ouders ontvangen een document van hun kind met daarop de bevestiging van datum en tijdstip. Met dit document kunt u, samen met uw kind, het gesprek voorbereiden en wij vragen u dit ook mee te nemen naar het gesprek.  

Ouders die zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen dit nog tot 16.00 uur op donderdag 24 september doen. Daarna sluit de inschrijving. Zij ontvangen na hun inschrijving alsnog het startgesprekdocument van hun kind. 

Kinderboekenweek 2020   

De Kinderboekenweek staat weer voor de deur. Op woensdag 30 september gaat de Kinderboekenweek van start.  

Het thema dit jaar is: ‘en toen?’. Zie de volgende website: https://kinderboekenweek.nl/ 

Het lijkt ons leuk als alle kinderen op woensdag 30 september een voorwerp of foto van vroeger meenemen, zodat wij gezamenlijk de geschiedenis in kunnen duiken!   

Om de Kinderboekenweek gezellig af te sluiten organiseren wij een boekenmarkt. U kunt alvast thuis met uw kind op zoek naar boeken die hij/zij op deze dag kan verkopen (dit is voor de groepen 3 t/m 8). In de volgende nieuwsbrief zullen wij hierover meer vertellen.   

Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021 

Zoals in een vorige nieuwsbrief is aangekondigd hoeven de ouders die een machtiging hebben afgegeven geen actie te ondernemen. Het bedrag van de ouderbijdrage wordt op 2 oktober van uw rekening afgeschreven.   

De ouders zonder machtiging vragen wij om de ouderbijdrage (€ 30,- per leerling) over te maken op onze rekening vóór 10 oktober: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz IKCTuindorp.  

De ouders die de ouderbijdrage middels de stadspas willen betalen: laat de stadspas van uw kind(eren) scannen op maandag t/m woensdag van 8.20 tot 8.50 uur bij de hoofdingang. Ook graag voor 10 oktober.  

Heeft u geen stadspas maar denkt u daar recht op te hebben? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans voor meer informatie.  

Heeft u nog een vraag over de betalingen? Mail dan naar: a.vredevoort@askoscholen.nl  

Informatiefilm 

De afgelopen weken is het team druk bezig geweest een informatiefilm te maken. Deze film vervangt de jaarlijkse informatieavond, die wegens Covid-19 helaas niet door kan gaan. 

Dinsdag 22 september ontvangt u allen via Parro de links. De eerste link verwijst naar de algemene film met informatie die voor alle ouders van onze school relevant is.  

Via de andere link(s) komt u bij een groep specifieke film. Hierin krijgt u belangrijke informatie over het leerjaar/de leerjaren van uw kind(eren).  

Mocht u na het bekijken van de informatiefilms nog vragen hebben, neemt u deze dan mee naar het startgesprek. Als uw startgesprek al heeft plaatsgevonden, kunt u ons bellen of mailen. 

Vast voor in de agenda 

Het nog niet zover maar u kunt wel alvast de datum in de agenda zetten.  

De schoolfotograaf zal dit schooljaar in het voorjaar komen en wel op dinsdag 23 maart 2021.  

  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning