• Nieuws

Agenda, jarigen, startgesprekken en andere zaken, Kinderboekenweek nieuws, nieuwe uitdaging, MR

Agenda 

 • Maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober: startgesprekken, voor ouders van groep 1 t/m 7  
 • Woensdag 30 september: opening Kinderboekenweek, voor groep 1 t/m 8 
 • Donderdag 8 oktober: Kinderboekenmarkt, voor groep 1 t/m 8  
 • Vrijdag 9 oktober: studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 
 • Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober: herfstvakantie, alle leerlingen zijn deze dag vrij  

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Jadely 3B, Fae 8A, Judy 3A, Robbie 8B, Liam 6A, Tiago 3A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

Startgesprekken en andere zaken

Gisteren zijn leerkrachten en ouders met de startgesprekken begonnen. Ik wil alle ouders bedanken voor het opvolgen van alle richtlijnen die nodig zijn om deze gesprekken te laten plaatsvinden. Echt top hoe dit door iedereen is opgepakt. 

Op deze manier zullen, ondanks de persconferentie van gisteravond, de nog geplande gesprekken door kunnen gaan. 

Bij alle ingangen zijn de krijtlijnen opnieuw aangebracht en willen wij er met elkaar weer even scherp op zijn om ook hier de afstand van 1,5 meter tussen volwassenen, te handhaven. Ik wil dan ook iedereen vragen om nadat uw kind veilig op het terrein van school is gestapt, het gebied voor de ingang(en) zo snel mogelijk te verlaten. 

Kinderboekenweek nieuws  

Morgen, woensdag 30 september, gaat ook bij ons op school de Kinderboekenweek van start. Het thema is “en toen?” Er zal veel ruimte zijn voor geschiedenis en we zullen de Kinderboekenweek feestelijk openen. Heeft u nog gedacht aan een babyfoto van uw kind?  

Op donderdag 8 oktober vindt onze grote boekenmarkt plaats.   

Hieronder nog even kort de spelregels:  

 • Neem boeken van thuis mee, die je niet meer leest  
 • Prijs de boeken vooraf…DUS THUIS!  
 • Boeken mogen niet meer dan 50 cent kosten   
 • Geef uw kind LOS geld mee  
 • Ook als je boeken verkoopt neem je wat losgeld mee (wisselgeld)  
 • Kinderen vanaf groep 3 mogen boeken verkopen…  
 • Kinderen uit groep 1/2 verkopen zelf niet maar gaan wel naar de markt en mogen natuurlijk wel boekjes kopen.  

De boekenmarkt is altijd een groot succes. Geef uw kind echter niet te veel geld mee en vertel wat een markt inhoudt!  

Nieuwe uitdaging 

Beste ouders, afgelopen week heeft u in de film ook kunnen zien en horen wat de intern begeleiders doen en heeft u mij achter de computer zien zitten. Alleen mijn collega’s Ellen van Voornveld en Hanneke Plaizier werden voorgesteld aan u omdat ik per 1 oktober niet meer werkzaam ben op IKC-Tuindorp. Ik heb een mooie nieuwe uitdaging gekregen in het samen met scholen onderzoeken hoe zij hun onderwijs verder kunnen verbeteren. Op IKC-Tuindorp heb ik een hele fijne tijd gehad en prettig samengewerkt met een groot aantal kinderen en ouders. Hartelijk dank hiervoor. De groepen die onder mijn hoede waren worden voorlopig verdeeld onder Ellen van Voornveld en Hanneke Plaizier die de speciale leerling zorg verder zullen coördineren voor deze kinderen.  

Ik wens jullie alle goeds, 

groeten van Marijke Blijleven 

MR 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. 

Bij ons op school bestaat de MR uit deze ouders: Han Visser, vader van Philip (8B), Muriel Krijger, moeder van Amy (1/2A) en Seán (7B) en Aniabela, moeder van Nel (4A) en Oskar (8A). En uit de volgende leerkrachten: Mindy van den Berg, Wilma Goede en Bas Nedermeijer. 

Bovenstaande ouders zijn het aanspreekpunt voor alle ouders. Mocht u wat willen inbrengen tijdens een MR-vergadering dan kunt u dat aan een van hen laten weten. Of als u een ander ideeen of tips heeft, kom vooral naar ons toe. 

Daarbij mag u als ouder ook aanwezig zijn bij een van onze vergaderingen. 

Mocht u nog andere vragen hebben dan staan alle MR-leden voor u klaar via ikctuindorp.mr@askoscholen.nl 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning