• Nieuws

Jarigen, Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, Kamp en schoolreisjes 

 Jarigen 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Dalano 1/2C, Luca 4B, Fay 8B, Kerem 1/2D, Joshua 1B, Alexia 4B en Senn 1C. Allemaal van harte gefeliciteerd en natuurlijk een fijne verjaardag gewenst.  

Sint-Maarten 

De gemeente doet via de scholen een dringende oproep aan ouders om niet met de kinderen langs de deuren te gaan voor de viering van Sint-Maarten.  

Meer informatie en tips om het feest in kleine kring te vieren vindt u hier: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/sint-maarten/ 

IKC Tuindorp geeft gehoor aan deze oproep en heeft om deze reden kinderen geen lampion laten maken die meegegeven wordt naar huis. Wij besteden uiteraard wel aandacht aan het feest. Bij de VVE en in de groepen 1 t/m 5 wordt het verhaal van Sint-Maarten verteld. Op 11 november komt een leerkracht, verkleed als Sint-Maarten, langs deze groepen en deelt een traktatie uit. 

Sinterklaas 

Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken ons IKC dit jaar op vrijdag 4 december. Voor de kinderen zullen wij er net zo'n feest van maken als in andere jaren. 

Een intocht buiten is i.v.m. de Corona-maatregelen niet mogelijk. Het 'strooigoed' wordt verpakt aan de kinderen uitgedeeld. 

Kerst 

Op woensdag 16 december is er een kerstviering in de gymzaal. Wij zullen de kerstviering in 3 shifts vieren: 

  • Shift 1: de VVE groepen en de groepen 1-2.  
  • Shift 2: de groepen 3A t/m 8A 
  • Shift 3: de groepen 3B t/m 8B 

De viering bestaat uit een kerstvertelling en we luisteren naar kerstmuziek. Daarnaast speelt er een kerstband samengesteld met kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. De leerlingen uit deze groepen horen deze week hoe zij in de band kunnen komen en wanneer er door de bandleden geoefend gaat worden.  

Een kerstdiner, zoals u van ons gewend bent, kan volgens de richtlijnen van de GGD/RIVM niet georganiseerd worden. Daarom verzorgen wij dit jaar voor alle kinderen een Kerstlunch. 

Deze kerstlunch is op donderdag 17 december. De school zal alles rondom de lunch verzorgen met inachtneming van de geldende corona-regels. De lunch wordt betaald vanuit de ouderbijdrage.  

Ondanks de andere omstandigheden hebben wij enorm veel zin in alle vieringen bij ons op het IKC. De leerkrachten zullen hun best doen om u via Parro een impressie te geven van deze vieringen. Zo bent u er toch een beetje bij! 

Kamp en schoolreisjes 

In dit bericht willen wij met u vooruitkijken naar de mogelijkheden m.b.t schoolreisjes en het kamp voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. 

Kamp groep 8: 

Het kamp van groep 8 vindt altijd ergens richting einde schooljaar plaats. Mochten de richtlijnen het toelaten, zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat groep 8 zijn schoolperiode bij ons op het IKC afsluit met een kamp. 

Het zal wel een ander kamp worden dan u volgens de traditie gewend bent op onze school. Het zeilkamp is namelijk niet te realiseren volgens de richtlijnen zover die nu bekend zijn. Zodra hierover meer bekend is, worden de kinderen en ouders van de groepen 8 hierover op de hoogte gesteld. 

Ouders van de huidige groep 8 leerlingen (vorig schooljaar groep 7) die vorig jaar betaald hebben, hebben dit bedrag bij ons als tegoed staan en dit bedrag wordt dan alsnog aan het kamp besteed. 

Kamp groepen 6 en 7: 

Dit kamp wordt altijd georganiseerd in het voorjaar. Op dit moment kunnen wij niet voorzien of kamp mogelijk is volgens de richtlijnen. Als wij een kamp willen organiseren, zouden wij daarvoor nu al reserveringen en onkosten moeten maken. Dit zou betekenen dat wij ouders een bijdrage moeten vragen voor onkosten waarvan wij niet weten of dit daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt. Daarom is het kamp van de groepen 6 en 7 ook dit schooljaar niet mogelijk. Ouders van kinderen in groep 7 (vorig schooljaar groep 6) die vorig jaar het kamp al betaald hadden, krijgen dit bedrag zo snel mogelijk teruggestort. 

Schoolreisjes: 

Normaal gesproken organiseren wij een eendaags schoolreisje voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5. Op dit moment weten wij niet of dit mogelijk is. Zodra richting voorjaar wel duidelijk is of iets dergelijks georganiseerd kan, informeren wij u hierover. Een eendaags schoolreisje wordt dan ook voor de kinderen van de groepen 6 en 7 georganiseerd. Alle ouders die vorig schooljaar al voor het schoolreisje hadden betaald, daarvan blijft dit bedrag gereserveerd. De andere ouders zullen benaderd worden als het zover is. 

Sportdag: 

Vorig schooljaar hebben wij een sport- en speldag georganiseerd volgens de richtlijnen van GGD/RIVM. Dit betekende dat er 2 dagen werden gereserveerd en op beide dagen de helft van de leerlingen van de school de sport- en speldag had. Ook dit schooljaar ziet het er naar uit dat deze dag weer op 2 momenten gepland wordt en uw kind dus 1 dag een sportdag heeft en 1 dag vrij is. Zodra dit bekend is, wordt dit met u gecommuniceerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning