• Nieuws

​Beste ouders/verzorgers en kinderen van IKC Tuindorp, de stand van zaken m.b.t. financiën, eventuele verandering juni week, jarigen.

Beste ouders/verzorgers en kinderen van IKC Tuindorp.

Het is alweer een paar weken geleden dat de laatste nieuwsbrief 'de lucht inging'.

Het nieuws en alle veranderingen volgden elkaar zo snel op dat ervoor gekozen is om iedereen via mail en Parro zo snel en goed mogelijk op de hoogte te houden.

Maar zoals een ouder mij terecht liet weten: En al onze jarigen dan? Hier is dus deze week onze nieuwsbrief met de jarigen en berichten die u voor een deel ook via de mail en Parro hebt ontvangen.

Onze school is zoals onze minister-president bekend heeft gemaakt dicht tot en met dinsdag 28 april. Wat betekent dit voor onze school:

In de periode tot en met 24 april organiseren wij samen met u het thuisonderwijs, met uitzondering van Goede Vrijdag (10 april) en Tweede Paasdag (13 april). Over dit thuisonderwijs wordt en blijft u geïnformeerd door de leerkracht.

Naast het thuisonderwijs verzorgt ons IKC samen met onze partner Eigen&Wijzer noodopvang voor ouders in de vitale beroepen. Dit is zowel BSO als onderwijs en loopt op Goede Vrijdag en in de meivakantie door.

De minister-president gaf aan dat we na 28 april nog niet meteen teruggaan naar de normale situatie. We moeten in de meivakantie ook nog zoveel mogelijk binnen blijven. Een week voor 28 april zal het kabinet de situatie bekijken en horen wij hoe het verder gaat na 28 april en na de meivakantie.

Wij begrijpen dat deze maatregelen een belasting kunnen zijn. Maar het is van belang dat we samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is groot. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Wij wensen u en uw gezin heel veel sterkte toe.

De stand van zaken m.b.t. de financiën

Zoals u weet zijn alle schoolreisjes en de schoolkampen geannuleerd. Veel ouders hebben hier al voor betaald. Als dit bedrag door school moet worden teruggestort, zijn dit heel veel individuele handelingen waarvoor per keer bankkosten in rekening worden gebracht. Ik wil daarom het volgende aan deze ouders voorstellen:

Voor de ouders met kinderen van de groepen 1 t/m 7 wordt het bedrag doorgeschoven naar volgend schooljaar.
Voor de ouders van de kinderen in groep 8 wacht school af tot wanneer de sluiting van de school blijft. Afhankelijk daarvan wordt ergens op een later tijdstip onderzocht of er nog een activiteit met de leerlingen van groep 8 mogelijk is en welke kosten daaraan verbonden zijn. Als er niets mogelijk is, wordt het kampgeld terug gestort.

In de bijlage ziet u een overzicht van alles wat tot nu toe door school is uitgegeven per kind van de ouderbijdrage. Ook ziet u onderaan nog 3 bedragen die nog niet uitgegeven zijn en waarvan wij hopen dat mocht de school binnenkort wel opengaan en de richtlijnen versoepelen, wij voor alle kinderen ergens in de laatste weken toch nog een leuke dag kunnen organiseren b.v. een sportdag, in de laatste week iets voor u als ouder en uiteraard hopen wij nog een en ander te kunnen regelen om het afscheid voor groep 8 te vieren.
Ouders die de ouderbijdrage nog niet overgemaakt hebben, kunnen zien wat er door school is uitgegeven. Wij hopen de ouderbijdrage binnenkort van u te ontvangen. U kunt het overmaken op rekeningnummer NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz IKC Tuindorp.

begroting26

Eventuele verandering juni week

Naast de meivakantie is er dit schooljaar in juni (2-06 t/m 5-06) een week gepland waarbij de kinderen vrij zijn en de leerkrachten werken. Ons team heeft voorgesteld dat mits de scholen in juni open zijn, deze week gewoon als lesweek te gebruiken. Mocht uw kind hier geen gebruik van kunnen maken omdat er een vakantie gepland staat dan kunt u dit aangeven.

Jarigen

Hierbij willen wij de leerlingen van de afgelopen weken van harte feliciteren: Meek 8B, Heyab 6A, Rayana 1/2D, Sem 7A, Isis 1/2D, Nikki 1/2D, Daoud 3B, Rinad 1/2A, Daley 1/2D, Naomi 1/2D, Luca 8B, Sienna 8A, Shelby 1/2A, Felicia 1/2C, Dex 4B, René 7B, Mick 8B, Efe 8B, Assiyah 1/2C, Jeremy 1/2B, Luna 8A. De komende week zijn jarig: Chevilicia 6B, Mitchell 6B, Dailey 1/2A, Robert 1/2C, Levey 8B, Adam 8A, Siraj 4B, JayJay 7A, Anis 8B, Elise 1/2A en Roxy 4B.Ook deze leerlingen willen wij alvast feliciteren en natuurlijk een fijne dag toewensen.

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Doritha de Koning.