• Nieuws

Agenda, jarigen, vragen van ouders omtrent studiedagen, stand van zaken nieuwbouw, IPC op IKC Tuindorp, tennis clinic.  

 

Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Dinsdag 23 maart  

Schoolfotograaf  

Geen gym vandaag! 

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Vrijdag 26 maart 

Studiemiddag vanaf 12.00 uur!  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

vrij vanaf 12.00 uur  

Donderdag 1 april  

Studiedag team 

Leerlingen groep 1/m 8 vrij 

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april  

Goede Vrijdag en eerste Paasdag   

Leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Jeremiah 4B, Philip 8B, Heyab 7A, Rayana 1/2D en Sem 8A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst.  

Vragen van ouders omtrent studiedagen 

Afgelopen weken heeft een aantal ouders ons benaderd met vragen rondom de studiedagen en of deze eventueel gecanceld zouden kunnen worden. In deze nieuwsbrief willen wij u daarover informeren. 

Vorig schooljaar na de lockdown heeft de school 5 dagen die gepland stonden als studiedagen voor het team geannuleerd en zijn de leerlingen tijdens deze dagen naar school gegaan. Ook daar over zijn destijds veel vragen gesteld omdat ouders daarvoor al of opvang hadden ingekocht of iets hadden gepland. De inhoud van deze studiedagen hebben wij voor een deel verplaatst naar dit schooljaar en kunnen wij niet nogmaals afzeggen. Dit heeft bv. te maken met de nieuwe rekenmethode die is aangeschaft en waarmee wij de leerresultaten van de leerlingen willen verbeteren. Daarnaast heeft u vast ook gelezen dat onze regering geld heeft uitgetrokken om het onderwijs aan de kinderen dat vertraagd is, zo goed mogelijk in te lopen. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen en dit aan te kunnen vragen, worden resultaten geanalyseerd en plannen gemaakt. Hier zijn studiedagen voor nodig. 

Naast de studiedagen die gepland staan doet ons team er alles aan om te voorkomen dat door Corona, het ziek zijn, het testen en/of het in quarantaine moeten van collega's er lesuitval is en er groepen naar huis worden gestuurd. Wij hebben met elkaar afgesproken hier extra focus op te leggen. Om u een idee te geven: afgelopen week zijn er 8 collega's preventief getest en moeten 2 collega's deels in quarantaine omdat hun kind in contact is geweest met een positief getest kind. Ook is er 1 collega langdurig thuis omdat zij behoort tot de risicogroep. Daarnaast zijn 3 collega's met zwangerschapsverlof en i.v.m. corona moeten zij verplicht met 28 weken met verlof wanneer wij de 1,5 meter afstand tussen medewerker en leerling niet kunnen garanderen. Dit vergt een enorm veel aanpassingsvermogen en ons team stelt zich enorm flexibel op, werkt extra dagen, wisselt van groep en doet er alles aan om het onderwijs op school door te laten gaan en ervoor te zorgen dat er geen kinderen thuis komen te zitten. 

Wij hopen via dit bericht u meer duidelijkheid te hebben gegeven over welke, soms moeilijke, keuzes worden afgewogen.  

Stand van zaken nieuwbouw 

Zoals u in een vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er een architect gekozen. Dit is bureau Frencken Scholl uit Maastricht. Zij zijn gestart met de eerste schetsontwerpen en wij zijn zeer enthousiast. De architect ontwerpt een gebouw waarbij rekening gehouden wordt met de omgeving en de karakteristieke stijl van Tuindorp Oostzaan. Een goed tijdspad is door de complexiteit van het project op dit moment nog niet duidelijk. Hierover heeft ons bestuur contact met de gemeente. U heeft wellicht gehoord over de zoektocht naar een plek voor de voorlopige huisvesting. Ons bestuur vraagt de gemeente nadrukkelijk om bij de zoektocht naar een geschikte plek in overleg te gaan met de buurt. Er wordt gezocht naar een oplossing waarbij zo min mogelijk overlast wordt veroorzaakt, die goed bereikbaar is en niet te ver van de huidige locatie van IKC Tuindorp. Zodra er meer bekend is, dan leest u dit in onze nieuwsbrief. 

IPC op IKC Tuindorp 

Afgelopen week zijn de leerlingen op IKC Tuindorp gestart met de nieuwe IPC Thema's.  

In groep 1/ 2 zal het de komende tijd een echte beestenboel worden. De kinderen zullen kennismaken met vele dieren. Van boerderijdieren tot heuse wandelende takken in de groep. 

IMG 20210314 WA0006

De groepen 3 en 4 werken aan het Thema ‘van Top tot Teen’ en gaan het hebben over mode en verschillende kledingstijlen in de wereld. Zij zijn vorige week begonnen met een prachtige modeshow waarbij zij hun zelf ontworpen ‘vuilniszakcreaties’ hebben laten zien.  

In groep 5 en 6 staan de vulkanen centraal. Hoe werken deze eigenlijk en waar op de wereld zijn ze actief?  

In de groepen 7 en 8 is het Thema Nederland wordt Nederland. Hierbij gaan de leerlingen dieper in op het ontstaan van het huidige Nederland en welke belangrijke personen hier een rol in hebben gespeeld. 

Via Parro zullen we u, door middel van leuke foto's en filmpjes op de hoogte houden. 

Tennis Clinic 

Bij tennisvereniging TOB is er een tennis clinic (op 21 maart) voor de jeugd in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. 

Je hoeft niet lid te zijn van de vereniging.Tijd : 10.00 t/m 12:00  

Geef je op via: tobtraining@hotmail.nl  

Adres: TOB tennis Meteorenweg 274 1035 RN Amsterdam 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning