• Nieuws

Agenda, jarigen, ter herinnering, schoolfotograaf, nieuwbouw/tijdelijke huisvesting, Pasen

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Dinsdag 23 maart  

Schoolfotograaf  

Geen gym vandaag! 

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Vrijdag 26 maart 

Studiemiddag vanaf 12.00 uur!  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

vrij vanaf 12.00 uur  

Woensdag 31 maart 

Paaslunch 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Donderdag 1 april  

Studiedag team 

Leerlingen groep 1/m 8 vrij 

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april  

Goede Vrijdag en eerste Paasdag   

Leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Isis 3B, Nikki 1/2D, Daoud 4B, Daley 1/2D, Naomi 3B en Rinad 1/2A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst. 

Ter herinnering:  

  • Vrijdag 26 maart zijn de leerlingen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten. 

Schoolfotograaf: 

Op dinsdag 23 maart is de schoolfotograaf op IKC Tuindorp. Wij hebben ervoor gekozen om dit ondanks Corona door te laten gaan. Het is zo georganiseerd dat groepen zich niet mengen en voldoende tijd hebben om van en naar de plek te lopen waar de foto's genomen worden. Alleen de foto's van broertjes en zusjes veroorzaken uiteraard wel menging. Te zijner tijd ontvangt u via de nieuwsbrief informatie waar en hoe u de foto's kunt bestellen. 

Nieuwbouw/Tijdelijke huisvesting: 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de ontwikkeling t.a.v. de nieuwbouw op dit moment stagnatie oplopen omdat er door de gemeente gezocht wordt naar een geschikte plek voor de noodvoorziening. Op dit moment zijn er geluiden dat de tijdelijke huisvesting voor de Poolster tegenover IKC Tuindorp op het grasveld achter de Credo kerk komt. Er is een initiatief van buurtbewoners die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid. Mocht u dit gevoel delen dan kunt u deze petitie ook tekenen. 

Pasen: 

Op woensdag 31 maart is er op school een gezellige Paaslunch! De kinderen hoeven die dag dus niets mee naar school te nemen voor de lunch want deze wordt door ons verzorgd. Dit wordt bekostigd vanuit de ouderbijdrage. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning