• Nieuws

Agenda, jarigen, Zomerschool 2021, Afscheid groepen 8, sportdagen en Eindfeest, stand van zaken nieuwbouw, vast voor in de agenda. 

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Maandag 14 en dinsdag 15 juni 

Studiedagen team  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 16 juni 

Sportdag  

Leerlingen groep 1 t/m 4 

Donderdag 17 juni  

Sportdag  

Leerlingen groep 5 t/m 8  

Vrijdag 25 juni  

Eindfeest  

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli  

Oudergesprekken: 

U kunt zich t.z.t. inschrijven via Parro  

Voor ouders van leerlingen groep 1 t/m 7  

Maandag 5 juli 

Afscheidsavond 8A 

Voor ouders groep 8A 

Maandag 5 juli 

Leerlingen groep 8B vrij 

Voor ouders groep 8B 

Dinsdag 6 juli 

Afscheidsavond 8B 

Voor ouders groep 8B 

Dinsdag 6 juli 

Leerlingen groep 8A vrij 

Voor ouders groep 8A 

Woensdag 7 juli 

Afsluitende dag groep 8 

Leerlingen beide groepen 8  

Donderdag 8 en vrijdag 9 juli 

Leerlingen groepen 8 vrij 

Voor ouders beide  groepen 8 

Vrijdag 9 juli  

Laatste schooldag tot 12.00 uur school 

Voor leerlingen van groep 1 t/m 7 

Zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus  

Zomervakantie  

Voor alle leerlingen  

Maandag 23 augustus 

1e schooldag  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

 

Jarigen: 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Jadey 7B, Siem 3B, Maliyajah 1/2A, Davino 4A, Amy 1/2A, Latif Ali 1/2B, Jaylee 6A, Roxanna 6B, Bradley 6B, Nena 6A en Jayden 6B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

Zomerschool 2021: 

Aankomende zomer organiseert de Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie in samenwerking met Noordje alweer de tiende editie van de Zomerschool in Amsterdam Noord.   

Voor wie? Leerlingen van de bovenbouw: groep 5,6,7 en 8 uit Amsterdam Noord. 

Waar? De Zomerschool wordt aangeboden op drie locaties in: Huis van de wijk De Banne, Huis van de wijk Waterlandpleinbuurt/Nieuwendam en in de Vogelbuurt (locatie Kinderboom).   

Wanneer? 2 tot en met 19 augustus op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Hoe? Inschrijven kan digitaal via onze website: www.skcnet.nl/zomerschool of via https://skcnet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/12/group/12/create/10048   

Deelname is gratis. Leerlingen betalen 15 euro borg, die zij aan het einde van het traject kunnen terugkrijgen. 

Voor meer informatie over de Zomerschool kan u terecht op: https://www.skcnet.nl/projecten/zomerschool/  

 Afscheid groepen 8, sportdagen en Eindfeest: 

De komende periode staan er nog een aantal activiteiten gepland. Dit zijn 2 sportdagen, één voor de groepen 1-2, 3 en 4 en één voor de groepen 5, 6,7 en 8. Het Eindfeest, dit jaar (helaas) alleen door en voor de kinderen, en uiteraard het afscheid van de groepen 8. Alle kosten die voor deze activiteiten nodig zijn, worden bekostigd uit de ouderbijdrage! Wij hopen er zo nog fijne laatste weken van te maken met elkaar. 

Stand van zaken nieuwbouw: 

Op dit moment is het voorlopig ontwerp zover dat er een overleg bij de gemeente gepland staat. Tijdens dit overleg hoort de architect of het voorlopig ontwerp aan de verwachtingen van de gemeente voldoet. Ook vindt er rondom en in school een onderzoek plaats m.b.t. beschermde planten en/of dieren. Daarnaast is de zoektocht naar een locatie voor de tijdelijke huisvesting in volle gang. Komend schooljaar zullen we meer duidelijkheid krijgen over de tijdsplanning en delen wij dit met u via de nieuwsbrief. 

fot nb 1 juni 2021

 

Vast voor in de agenda!  

Vakanties, studie en extra vrije dagen schooljaar 2021-2022 

Hieronder vindt u de data van de vakanties, studie- en extra vrije dagen voor komend schooljaar. Eventuele aanvullingen of wijzigingen maken wij kenbaar via de nieuwsbrief.  

Vakanties: 

Herfstvakantie 

16-10-2021 t/m 24-10-2021 

Kerstvakantie 

25-12-2021 t/m 09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 

19-02-2022 t/m 27-02-2022 

Goede Vrijdag/Pasen 

15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie (inclusief Koningsdag) 

23-04-2022 t/m 08-05-2022 

Hemelvaart 

26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinksteren 

06-06-2022 

Zomervakantie 

16-07-2022 t/m 28-08-2022 

Studie en extra vrije dagen: 

10-09-2021 

Vrijdag  

Studiedag  

25-10-2021 

Maandag  

Studiedag 

24-12-2021 

Vrijdag  

Dag voor de kerstvakantie 

28-02-2022 

Maandag  

Studiedag 

14-04-2022 

Donderdag  

Studiedag 

15-06-2022  

Woensdag  

Studiedag  

16-06-2022 

Donderdag 

Studiedag 

17-06-2022 

Vrijdag  

Studiedag 

15-07-2022 

Vrijdag  

Dag voor de zomervakantie  

De leerlingen hebben deze dagen geen school en zijn vrij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning