Agenda, jarigen, schoolfotograaf, Wat mensen doen...., ter herinnering: ouderbijdrage-schoolactiviteiten 2022-2023, voorlopig advies eind groep 7 schooljaar 2022-2023 wordt oriënterend gesprek VO, even allemaal opletten, afspraken over speelgoed en Pokémon kaarten. 

 Agenda:  

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Donderdag 23 maart  

Kunstschooldag  

Voor de leerlingen van groep 8 

Vrijdag 24 maart 

Schoolfotograaf 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Dinsdag 4 april  

Krakelingbezoek  

Voor de leerlingen van groep 7 en 8  

Woensdag 5 april  

Paaslunch  

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8  

Donderdag 6 april  

Studiedag team  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij  

Vrijdag 7 t/m maandag 10 april  

Goede Vrijdag en Pasen 

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn deze dagen vrij  

Maandag 17 t/m woensdag 19 april 

Kamp  

Voor de leerlingen van groep 7 

Woensdag 19 t/m vrijdag 21 april 

Kamp  

Voor de leerlingen van groep 6 

Maandag 24 april tt/m vrijdag 5 mei  

Meivakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Dinsdag 16 mei  

Ouderbijeenkomst oriënterend gesprek VO  

Voor de ouders van de leerlingen van groep 7  

 

Jarigen: 

De jarigen van deze week zijn: Burhaan 7B, Kyshano 1-2A en Jeremiah 6B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.  

Schoolfotograaf:  

Foto Koch komt vrijdag 24 maart de schoolfoto’s maken van de leerlingen van groep 1 t/m 8. De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de AVG-wetgeving.  

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór 20 maart aangeven bij a.vredevoort@askoscholen.nl 

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart staat uw unieke inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl

Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. 

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen in de webshop. 

Foto Koch blijft actueel met het ontwikkelingen van nieuwe achtergronden, waar u tijdens het bestelproces een mooie keuze uit kunt maken. Ook kunt u gepersonaliseerde fotofun-producten bestellen. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. 

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! 

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding

 

Wat mensen doen...... 

Vorige week zijn de groepen 3 en 4 begonnen met het nieuwe IPC-thema: Wat mensen doen.... 

Vrijdag werd dit thema geopend met een kleine "banenmarkt". De leerlingen kregen 4x een kwartier informatie van verschillende ouders met verschillende beroepen. Aankomende week gaan we kijken naar:  

Wat doen je ouders als jij op school bent? Wat doen ze anders en wat doen ze hetzelfde? Waarom hebben ze gekozen voor dat beroep? Wat deed men vroeger voor werk? 

Waren de omstandigheden net als nu? We gaan kijken naar beroepen waarvan je niet wist dat ze bestonden, lezen Close reading teksten over dit onderwerp en de groepen 4 zijn met BEVO begonnen met het ontwerpen van een eigen kamer/huis. Wat moet een architect kunnen, waar moet je aan denken bij het ontwerp van je huis? Ook gaan we deze week onze ouders interviewen over het werk dat zij doen. 

  15 03 23 1 15 03 23

Ter herinnering: Ouderbijdrage-schoolactiviteiten 2022-2023:  

Met het oog op de naderende kampen, schoolreisjes en alle andere activiteiten die nog in de planning staan hierbij een herinnering mocht de betaling aan uw aandacht ontsnapt zijn.  

De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 € 55,- per leerling (inclusief het ééndaags schoolreisje).  

De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is € 140,- per leerling (inclusief het meerdaags schoolkamp).   

Heeft u nog een betaling openstaan dan vragen wij u het bedrag z.s.m. over te maken op: NL86INGB0668344865 t.n.v. ASKO inz IKC Tuindorp. Vermeld bij de betaling de naam en groep van uw kind.    

Betaald u met een Stadspas? Dan geldt het volgende.  

Voor de bijdrage van groep 1 t/m 5 laat u de stadspas scannen bij de administratie op de maandag, dinsdag of woensdag. Hiermee is het volledige bedrag van € 55,- betaald.  

Voor de groepen 6 t/m 8 laat u ook de Stadspas scannen maar daarnaast dient u voor het schoolkamp een bedrag van € 85,- bij te betalen.  

Mocht u nog vragen hebben over een betaling dan kunt u deze persoonlijk bij de balie of via de mail stellen aan: a.vredevoort@askoscholen.nl 

Voorlopig advies eind groep 7 schooljaar 2022-2023 wordt oriënterend gesprek VO: 

Vanuit het Samenwerkingsverband hebben wij bericht gekregen dat de voorlopige adviesgesprekken in groep 7 vanaf dit schooljaar vervallen. Hieronder vindt u hoe u en uw kind wel geïnformeerd worden: 

  • Op 16 MEI wordt er door IKC Tuindorp een ouderbijeenkomst georganiseerd waarop u algemene informatie ontvangt. Daarnaast is ook de organisatie De Grote Oversteek aanwezig. Zet deze datum vast in uw agenda! 
  • Aan het eind van groep 7 heeft u samen met uw kind een oriënterend gesprek VO. Tijdens dit gesprek, vergelijkbaar met een 10-minutengesprek, worden de resultaten en de werkhouding besproken, aangevuld met een doorstroomperspectief richting VO. 
  • In november als uw kind in groep 8 zit, volgt dan het eerste voorlopig advies. 
  • In januari, na de Cito M-toetsen, krijgt uw kind het definitieve advies. 

Even allemaal opletten! 

De afgelopen tijd is er geregeld een melding van vandalisme en diefstal in en rondom onze school. Er worden spullen vernield en gestolen. Dit betreft ook spullen van ouders, die zij even buiten laten staan als zij hun kind om 8.20 naar binnen brengen. Wij willen u hierop attent maken en vragen om met elkaar te letten op zaken die opvallen. Alvast bedankt voor de medewerking! 

Afspraken over speelgoed en Pokémon kaarten: 

Even ter herinnering, kinderen van IKC Tuindorp mogen geen speelgoed en zaken als Pokémon kaarten meenemen naar school. Dit geldt voor onderwijs én opvang. Voor speelgoed wordt een enkele keer een uitzondering gemaakt en dan maakt de leerkracht afspraken hierover waarvan u via Parro op de hoogte wordt gebracht. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning