• Nieuws

Agenda, jarigen, Corona laatste nieuws, Corona op IKC Tuindorp, Kerstviering, Voortgang nieuwbouw, MidwinterMokum - kerstactiviteiten, laatste nieuwsbrief van 2020. 

Agenda: 

Wanneer: 

Wat: 

Wie: 

Woensdag 16-12 

Kerstviering 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Donderdag 17-12 

Kerstlunch 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Donderdag 17-12 

Groep 1-2 D laatste schooldag 

Leerlingen groep 1-2 D 

Zaterdag 19-12 t/m zondag 03-01 

Kerstvakantie 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

Maandag 04-01 

Studiedag team 

Leerlingen groep 1/m 8 vrij. 

Dinsdag 05-01 

1e schooldag januari 2021 

Leerlingen groep 1 t/m 8 

 

Jarigen: 

De jarigen van vorige, deze week en in de kerstvakantie zijn: Damario 5B, Kaja 1/2C, Roots 8A, Naomi 4A, Yusra 5B, Jazzlyn 1/2A, J.D 8B, Duncan 3B, Mariam 3B, Dinsdag Tyson 1/2A, Karas 1/2D, Anmol 1/2B, Jadie 6A, Lulya 6A, Felinne 8B, Shanti 6B, Vienne 6B, Ronisio 5A, Ilayna 3A, Indy 1/2A, Salim 7B, Asel 1/2B, Mohammed 4B en Amy 6B.  Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.  

Corona laatste nieuws: 

Vanavond is er een ingelaste persconferentie met maatregelen t.a.v. Corona. Zodra bekend is wat dit voor het basisonderwijs betekent zullen wij u m.b.t. IKC Tuindorp informeren. 

Dan is ook duidelijk wat er wel of niet kan doorgaan m.b.t. de kerstviering en kerstlunch. 

Corona op IKC Tuindorp: 

Op dit moment zijn 2 collega’s positief getest op Corona. Het betreft een leerkracht uit groep 4, zij bleek op 5 december besmet. Collega's die direct contact met haar hebben gehad, zijn getest. Zij hebben een negatieve testuitslag ontvangen. De 2e leerkracht betreft een leerkracht uit groep 1-2, ook zij is positief. 

Ouders van de leerlingen van de betreffende groepen zijn geïnformeerd. Wij hebben dagelijks contact met de GGD Amsterdam. Zij houden ons (anoniem) op de hoogte van het aantal besmette leerlingen. Op dit moment zijn dit 3 leerlingen. Volgens de GGD hoeven de leerlingen van de beide groepen niet in quarantaine. Ouders dienen de gezondheid van hun kinderen extra goed in de gaten te houden. Wij hebben nauw contact met ouders van deze groepen en houden de situatie goed in de gaten. 

Om een duidelijk beeld te schetsen van het aantal zieke leerlingen is het goed om ook te melden dat er waterpokken heerst. 

Kerstviering: 

In eerdere nieuwsbrieven en berichten heeft u kunnen lezen dat wij op woensdag een kerstviering en op donderdag een kerstlunch voor alle leerlingen organiseren. Wat betreft de kerstviering passen wij de organisatie gezien de omstandigheden aan en deze is dus niet met meerdere groepen in de gymzaal. 

De kerstband zal spelen in de hal en de kinderen kunnen dit volgen via een lifestream van Teams. Het kerstverhaal wordt door de leerkracht in de groep vertelt. De traktatie wordt naar de groep gebracht. 

De kerstlunch wordt geheel door school verzorgd en vindt ‘gewoon’ in de eigen groep plaats. 

Voortgang Nieuwbouw: 

Zoals u weet zijn er plannen om het gebouw van ons IKC te vervangen voor (gedeeltelijke) nieuwbouw. Bij de ontwikkeling van dit plan zijn de gemeente, het bestuur ASKO, de opvang Eigen&Wijzer en het team onderwijs nauw betrokken. Afgelopen weken hebben een 4-tal architecten een rondleiding door de school gehad. Vrijdag 11 december hebben zij hun plannen gepresenteerd op het bestuurskantoor van ASKO. Alle partijen waren daarbij aanwezig. Deze week wordt bekend welke architect geselecteerd is. In januari volgt dan een tijdspad waaruit een tijdsplanning duidelijk wordt. Zodra hierover meer bekend is, zult u via de nieuwsbrief worden geïnformeerd. 

MidwinterMokum – kerstactiviteiten in Noord voor de jeugd 

Vanuit de gemeente Amsterdam kun je van 19 december tot en met 3 januari (maar niet op 1e en 2e kerstdag) meedoen aan de vakantie-activiteiten van MidwinterMokum Noord. De activiteiten zijn voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar.  Je vindt alle activiteiten in Noord op www.sterrenmakers.nl  Daar lees je ook of je je moet aanmelden en waar je dat moet doen. Vanwege Corona mogen de groepen niet te groot zijn. Meld je daarom snel aan!  Er is een mooi programmaboekje van Midwinter Mokum Noord, ook dit is te vinden op www.sterrrenmakers.nl De meeste activiteiten zijn gratis of kosten niet veel.    

Laatste Nieuwsbrief van 2020: 

In deze laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons team in dit lastige jaar! Samen met u hebben wij ons uiterste best gedaan om het onderwijs aan uw kind, ondanks schoolsluiting, half-open en thuisonderwijs, zoveel mogelijk door te laten gaan. 

Namens het hele team van IKC Tuindorp wens ik iedereen vanuit het diepst van mijn hart een gezond en gelukkig 2021! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning